Fler och nöjdare medlemmar under 2020

Finansförbundet har ökat sitt medlemsantal med över 800 personer under 2020 till drygt 26 000 yrkesverksamma medlemmar och befäster därmed positionen som största fackförbund för anställda inom bank och finans. Samtidigt har medlemmarna blivit mer nöjda med sitt medlemskap.

Över 800 nya medlemmar under året 

– Det är med stor glädje vi ser en tillströmning av nya medlemmar under året. Fler medlemmar gör oss starkare när vi förhandlar, tecknar avtal och stärker villkoren för medlemmarna. Det ger oss större inflytande och möjlighet att påverka arbetsgivare, politiker och andra beslutsfattare för ett hållbart arbetsliv inom finansbranschen, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.  

Nöjdare medlemmar 

Under hösten 2020 genomförde Finansförbundet en undersökning bland medlemmarna om hur de ser på sitt medlemskap och hur nöjda de är med olika delar. Liksom i tidigare undersökningar fortsätter nöjdheten med medlemskapet att öka. Även kännedomen har ökat och en hög andel kan tänka sig att rekommendera Finansförbundet till en kollega. 

Samtliga medlemmar tycker det är viktigt att förbundet värnar om anställningstryggheten, driver på löneutvecklingen och finns där vid arbetslöshet, organisationsförändringar och tvister på arbetsplatsen. 

 Undersökningen visar tydligt att det lokala fackliga stödet är det som medlemmarna värdesätter högst. Resultatet bekräftar alla förtroendevaldas viktiga arbete och Finansförbundets unika position i branschen genom den lokala närvaron på arbetsplatsen, kommenterar Ulrika Boëthius.