Finansförbundets remissyttrande: Sundare och mer rättvis konkurrens på marknaden

Finansförbundet välkomnar regeringens förslag om en reglerad marknad för gräsrotsfinansiering – crowdfunding, samt hårdare tag mot penningtvätt och även finansiering av terrorism.

Finansförbundet ställer sig positivt till de möjligheter som gräsrotsfinansiering innebär och anser att en reglering av marknaden bidrar till en sundare och mer rättvis konkurrens mellan de finansiella aktörerna på finansmarknaden.

– En ökad konkurrens inom den finansiella sektorn har positiva effekter för den ekonomiska tillväxten och finansbranschens innovationsförmåga. Men det får inte ske på olika villkor. Vi ser att kraven på medlemmarna både ökar och hårdnar samtidigt som en annan del av finansmarknaden står delvis utan reglering eller tillsyn, säger Ulrika Boëthius, ordförande på Finansförbundet.

Speciellt välkomnar Finansförbundet därmed även att leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster omfattas av regelverket om penningtvätt och finansiering av terrorism. EU kommissionen (rapport år 2017) bedömde gräsrotsfinansieringsplattformar som märkbart exponerade mot just penningtvätt och finansiering av terrorism.

– I dagsläget ställs långtgående krav på bankerna och deras anställda att anmäla misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi anser att beslutsfattarna tar ett steg i rätt riktning när fler finansiella aktörer nu kommer omfattas av samma lagstiftning, säger Boëthius.