Finansförbundet står alltid bakom dig i SwedSec-ärenden

Finansförbundet ser att kraven på medlemmarna hårdnar i en allt mer pressad omvärld. Licenserade medarbetare blir allt vanligare på finansmarknaden för att påvisa kvalitet och hög regelefterlevnad. Men också för att upprätthålla allmänhetens förtroende. Men trots att vi gör alla rätt och har kundens bästa för ögonen händer det ibland det som inte får hända – det blir fel.

Under 2020 meddelande SwedSec:s disciplinnämnd beslut i över 60 ärenden. Av dessa företräddes 23 ärenden av Finansförbundets expert och förbundsjurist Henrik Cronier. Generellt ställer sig Finansförbundet positivt till systemets självreglering som licenserna innebär men det finns också en mindre rolig sida, där vissa konsekvenser kan te sig lite väl oproportionerliga till det som har hänt.

– Jag har sett fall där arbetsgivaren inte gett våra medlemmar rätt förutsättningar att göra rätt. I de flesta fall har vår medlem inte haft syfte att göra fel, säger Henrik Cronier.

Av nästan 24 000 licenshavare blev 68 av dem anmälda till SwedSec:s disciplinnämnd i fjol. Vidare fattade nämnden beslut i 60 ärenden där fyra licenser drogs in. Trots att det ser lite ut på ytan kan en anmälan till SwedSec innebära stora konsekvenser för den som blir anmäld.

– Dels är det inte ovanligt att förtroendet mellan arbetsgivare och arbetstagare får sig en rejäl törn under processen. Ett förtroende som långsiktigt kan vara svårt att läka. Dels sjunker anställningsviljan hos en presumtiv arbetsgivare om det framgår i registerutdraget att den som sökt tjänsten är ”märkt” – oaktat graden av fel. En erinran eller en varning är synliga i ett till två år efter att beslut har fattats från disciplinnämnden, fortsätter Cronier.

Finansförbundet står alltid bakom dig
Som medlem på Finansförbundet står du aldrig ensam, vi står alltid bakom dig, i stormiga såväl som lugna tider. En grundförutsättning är att du varit medlem i tre månader och omständigheten som utlöst tvisten eller situationen du behöver hjälp med inträffat efter denna tremånadersperioden. SwedSec-processen kan bli både långdragen och kostsam. Men med oss i ryggen får du en trygghet.

Som medlem får du:

 • Rättshjälp i SwedSec-ärenden
  Som medlem får du möjligheten att bli företrädd av vår förbundsjurist genom hela rättsprocessen. En process som kan bli kostsam utan rätt försäkringsskydd. Möjligheten till rättshjälp av en branschexpert är unikt och erbjuds endast till våra medlemmar.
 • Förhandlings- och rättshjälp, dvs arbetsrättslig hjälp
  Din arbetsgivare får inte säga upp din anställning eller omplacera dig utan att det har förhandlats med ditt fackförbund. Som medlem erbjuds du stöd av lokala eller centrala företrädare för finansförbundet under hela processen oavsett vilken arbetsrättslig fråga det gäller.
 • Personlig rådgivning
  Hjälp och råd om dina rättigheter och villkor på din arbetsplats, lönestatistik och andra förmåner från första dagen du blir medlem i Finansförbundet.
 • Råd och stöd
  Du har alltid någon att vända dig till, antingen till din förtroendevalda på din arbetsplats eller centralt på kansliet.