Finansförbundet reder ut: Kan du tvingas till att vaccinera dig mot covid-19?

Kan din arbetsgivare kräva att du som anställd ska vaccinera dig mot covid-19? Vilka konsekvenser får det om du som arbetstagare inte vill vaccinera dig? Finansförbundet och förbundsjuristen Henrik Cronier reder ut i regelverksdjungeln.

Vaccinationer mot covid-19 rullas ut i samhället i en allt snabbare takt. Länder som kommit långt i sina vaccinationer har börjat rapportera om en nedåtgående kurva där antalet svårt sjuka i covid-19 stadigt minskar. Svenska expertmyndigheter, WHO och sjukvården rekommenderar alla att vaccinera sig mot covid-19 för att stoppa den fortsatta spridningen. Samtidigt förekommer det flera olika anledningar varför en enskild individ inte vill eller kan vaccinera sig.

I Sverige skyddas den enskilda individen av en grundlag som förbjuder påtvingade kroppsliga ingrepp. Det innebär att det är frivilligt att vaccinera sig och det står envar fritt att själv välja. Kan då arbetsgivaren kräva av sina anställda som valt att inte vaccinera sig, på grund av exempelvis oro, mot covid-19? Det beror på om du arbetar inom den offentliga eller privata sektorn.

– Inom kommunala och statliga verksamheter får inte en arbetsgivare kräva av sina anställda att de ska vaccinera sig medan frågan ännu inte är juridiskt prövad inom den privata sektorn, säger Henrik Cronier, förbundsjurist på Finansförbundet.

Arbetsgivarens intresse och behov ställs mot den personliga integriteten

Arbetsrättsligt finns det inget lagstöd för arbetsgivaren att kräva att medarbetarna vaccinerar sig. Här kommer arbetsgivarens intresse och behov ställas mot den anställdas intresse över att bevara den personliga integriteten.

–  Att skydda sina medarbetare eller kunder kan i vissa fall och i vissa verksamheter möjligen stå sig starkare mot den personliga integriteten. Det ska dock mycket till för att arbetsgivarens behov ska väga över den enskildes intresse av integritet. Det är viktigt att komma ihåg att även om arbetsgivaren skulle införa vaccinationskrav kan man alltid säga nej till att vaccinera sig, en annan sak är de arbetsrättsliga konsekvenserna av att vägra, fortsätter Cronier.

Initialt ser inte Cronier att vaccinationskravet kan komma att bli aktuellt i finansbranschen. De anställda skyddas av kollektivavtalet på sin arbetsplats, vilket innebär att arbetsgivaren måste förhandla med facket innan de tar ett steg i frågan om krav eller stuvar om i sin verksamhet. Men först efter en facklig förhandling.

– Arbetsgivaren kan organisera sin verksamhet utifrån att någon är vaccinerad eller inte, utan att ställa krav att de anställda ska vaccinera sig. Det kan vara upp till arbetstagaren att styrka att de uppfyller kravet för tjänsten, säger Cronier.

Som förbundsjurist och juridisk expert råder Cronier medlemmar att ta hjälp av sitt kontaktombud eller att vända sig till den fackliga rådgivningen om de upplever att de tvingas att vaccinera sig.