En god arbetsmiljö öppnar upp för kreativa lösningar

Krönika av Camilla Linder, 2:a vice ordförande Finansförbundet. Publicerad i Finansliv.

Ett ämne som har uppmärksammats i media på sistone är anställdas arbetsmiljö och vad som har hänt dem efter att de larmat om missförhållanden på arbetsplatsen. Den som vågat höja sin röst har fått betala ett alldeles för högt pris och det nämndes en särskild viktig skillnad mellan den offentliga och privata sektorn. Arbetstagare inom den offentliga sektorn skyddas av meddelarfrihet, något vi inom den privata sektorn inte gör. Vidare nämndes risken att anställda inom den privata sektorn, som inte omfattas av meddelarfrihet, får en arbetsmiljö som kan leda till en tystnadskultur.  

Jag vågar påstå att tystnadskultur på en arbetsplats är ett misslyckande. Ett misslyckande i så många led. För företaget och organisationen, för de inblandade och i synnerhet för de viktigaste vi har, våra medlemmar och medarbetare.  

Hur välmående är en arbetsplats – på riktigt, om det har gått så långt att medarbetarna inte längre vågar tala öppet och lyfta saker som är eller upplevs som ett problem? 

Vi ska kunna begära en arbetsmiljö som är hållbar ur alla aspekter och som kännetecknar trygga och säkra arbetsförhållanden, ett positivt arbetsklimat och ett gott ledarskap. För att uppnå det behöver vi vara måna om den demokratiska processen som våra förtroendevalda tillsammans med vår arbetsgivare bidrar till. Vi behöver stöttas av våra arbetsgivare, en arbetsgivare som välkomnar när saker eller problem lyfts upp för att uppnå det gemensamma målet – en god och välmående arbetsplats med nöjda medlemmar och medarbetare. 

Jag är övertygad om att trygga och nöjda medarbetare som mår bra på sin arbetsplats också skapar framgångsrika och lönsamma företag. Ett gott arbetsklimat öppnar upp för kreativa lösningar, fler idéer och en plats där allas kompetens tas tillvara, och att detta görs bäst i symbios med fackliga representanter, medarbetare och arbetsgivare. 

Camilla Linder 
2:a vice ordförande, Finansförbundet