Helena Quedlinburg, Årets ledare i Nordea 2020.

Årets ledare i Nordea – ”en riktigt bra coach”

Finansförbundet i Nordea utser Året ledare, som föräras ledartröjan. 2020 års vinnare, Helena Quedlinburg kommenterar utnämningen, tackar klubben i Nordea och konstaterar att hennes dialog med sin chef är lika viktig som den med medarbetarna.

– Jag känner mig faktiskt ganska tagen. Det här är den mest uppmuntrande belöningen man kan få som ledare, så jag hoppas verkligen att det här initiativet från Finansförbundet fortsätter!

arets_ledare_ledartroja.jpgHelena berättar att hon i sitt ledarskap fått anledning att tänka mycket på hur man präglas av förutsättningar, som både inkluderar gruppen och chefer. Det ska finnas förutsättningar för alla att lyckas i sin roll.

– De förutsättningarna känner jag verkligen att jag har. Mitt team har helt olika specialistroller, men där alla vet vad vi måste göra och leverera. Nyckeln är dialog, både i teamet och på individnivå, och att jag i min tur har en bra och öppen dialog med min chef. För det behövs tid, det kommer inte gratis, men det är en förutsättning för att göra ett bra jobb.

Pandemin har naturligtvis påverkat också arbetet i Helenas grupp.

– Jag upplever att vi i våras gick på ren adrenalin och stövlade på. Nu däremot är det större uppförsbacke och vi måste jobba på att hålla kontakt för att inte tappa någon på vägen. Uppmaningen är att se till att man kommer ut en stund på dagen, och det är något som vi behöver påminna varandra om, vi behöver tid att prata och gärna avsatt tid!  Som ledare gäller det att vara närvarande och öppen för ändrade arbetssätt.

Flera personer hade nominerat Helena. Rikard Nyström, ordförande i Finansförbundet i Nordea, konstaterar att lovorden strömmat in. Totalt inkom 50 nomineringar.

rikard-nyström-nordea-ledartröjan-2020-porträtt.jpg– Det om något bekräftar att Helena Quedlinburg verkligen är en förträfflig ledare Det här var andra året vi utsåg Årets ledare. Ambitionen är att fortsätta att uppmärksamma dessa fina arbetsinsatser. Det är ett lyxproblem att ta hand om alla nomineringar och att läsa allt fint som skrivs om våra ledare i banken!, säger Rikard Nyström.

Om Årets ledare i Nordea

Finansförbundet i Nordea uppmärksammar en ledare som på ett föredömligt sätt har tagit ansvar, lett och utvecklat sin personal. Syftet med utmärkelsen är dels att visa Finansförbundets syn på ledarskap, dels ett sätt att uppmärksamma ledaren som ett föredöme för andra. Ledarskapet ska följa Finansförbundets och Nordeas värderingar och bedömas utifrån ledarens ansvarstagande, ledning och utveckling av personalen. Ledare definieras som person med personalansvar, med personal i Sverige och som varit ledare i minst ett år.

Juryns motivering:

”Helena är en riktigt bra coach som har förmågan att få medarbetare att växa. Hon är närvarande och bryr sig om sin personal samtidigt som hon ställer krav och får dig som medarbetare att lyfta mot nya mål. Hon har en förmåga att se situationer lite klarare än många andra. Sammantaget gör hennes ledarstil att du lär dig att flyga, du prioriterar rätt, du förbättrar dina svaga sidor – och du känner att du har din ledare med dig! Det är fantastiskt bra egenskaper hos en ledare.”