Arbetsskadeförsäkringen måste fungera bättre menar flera fackförbund

Fackförbundet för anställda inom försäkringsbranschen, Forena, har uppmanat fackliga organisationer att ställa sig bakom en anmälan av arbetsskadeförsäkringen till ILO, ett initiativ som Finansförbundet anslutit sig till.

Arbetsskadeförsäkringen uppfyller inte kravet på den skadeståndsrättsliga ersättningsrätten som försäkringen vilar på, det finns brister i tillämpningen när det gäller ILO-konventionen nr 121 som Sverige har undertecknat. Det menar Forena, som vill anmäla arbetsskadeförsäkringen till ILO. Finansförbundet delar Forenas syn på bristerna.

– Arbetsskadeförsäkringen fungerar inte bra idag. Trots att fler och fler på arbetsmarknaden skadar sig så minskar antalet som får ersättning genom försäkringen. Det är oroväckande, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Forenas förhoppning är att centralorganisationerna på arbetsmarknaden också ska uppmärksamma bristerna och stötta en anmälan. Finansförbundet betonar vikten av ett fungerande trygghetssystem.

– Det är viktigt att kunna lita på att man får ersättning om man drabbas av en arbetsskada. Så ser det inte ut idag. Tillämpningen fungerar uppenbarligen inte fullt ut, säger Ulrika Boëthius.