Arbetsmiljön i kölvattnet av den pågående pandemin

Nya rutiner och ändrade förutsättningar. På kort tid har den digitala utvecklingen gått på högvarv på svenska arbetsplatser och hemarbete har för många blivit en ny vardag. Nya utmaningar har uppstått och omställningen för de som kan eller för de som inte kan arbeta hemifrån är ett faktum, allt i kölvattnet av den pågående pandemin.

Av Finansförbundets medlemmar har bara var tredje person möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin. Rekommendationer att hålla avstånd för att minska smittspridningen ställer andra krav på arbetsplatsen och på arbetsgivaren. För att hindra att smittan sprider sig har olika åtgärder införts.

– Att minimera smittspridningen är självklart av högsta prioritet och där har cheferna tillsammans med arbetsmiljöombuden haft en nyckelroll i arbetet att få rätt smittskyddsåtgärder på plats. Vad som inte får glömmas bort i detta är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Pandemin har inneburit en omställning för alla och därför är det viktigt att tid för återhämtning planeras in, säger Anna Eurén, ombudsman och sakkunnig i arbetsmiljöfrågor på Finansförbundet.

Ökad effektivitet med hemarbete
Bland medlemmarna som arbetat hemifrån under pandemin svarade tre av fyra att de kunnat jobba mycket mer effektivt hemifrån samtidigt som deras livspussel blivit lättare att få ihop. Hela 90 % av medlemmarna som arbetat hemifrån vill fortsätta arbeta hemma i någon utsträckning efter att pandemin är över. Det ger oss en föraning om vad det nya normala kan komma att innebära och det visar vikten av att börja prata om hur arbetet postcorona bör organiseras.

– Många har upplevt hemmajobbandet som positivt för att det ger en större flexibilitet, samtidigt som andra upplevt utmaningar med att skiljelinjen mellan arbete och privatliv suddats ut. För att säkerställa och upprätthålla en god arbetsmiljö när du arbetar hemifrån är en nära dialog med din chef om möjligt ännu viktigare än tidigare. Om du vänder dig till din chef och inte får gehör är rådet att du vänder dig till arbetsmiljöombudet, säger Anna Eurén.

Din trygghet i arbetsmiljöfrågor
Arbetsmiljöombudet företräder alla kollegor på arbetsplatsen i frågor som rör arbetsmiljön och arbetar tillsammans med arbetsgivaren för att se till att förebygga ohälsa och förbättra arbetsmiljön. Men det blir svårare att säkerställa att de som arbetar hemifrån har en arbetsmiljö som möter kravet när yttre faktorer som omgivningen och trångboddhet kan påverka.

– Det blir svårare för arbetsgivaren att säkerställa en fullgod arbetsmiljö på hemmakontoret när alla har olika förutsättningar för ett gott hemmakontor, så därför är det viktigt att du och din chef kontinuerligt för en dialog om hur du har det och hur arbetsmiljön kan göras bättre, säger Anna Eurén.

Är du medlem i Finansförbundet, kan du hitta kontaktuppgifterna till ditt arbetsmiljöombud under Mina sidor på finansforbundet.se