8 mars – en dag att uppmärksamma

Kvinnor har högre utbildning än män. Trots det tjänar de mindre, får lägre pension och har svårare att göra karriär, enligt statistik. Men det går att minska skillnaderna. – Med mer kunskap kan man förebygga att det blir så, säger Kristina Heyman, som bevakar jämställdhetsfrågor på Finansförbundet.

Den internationella kvinnodagen har sedan starten 1910 vuxit till en rörelse för kvinnors rättigheter i hela världen. 111 år senare finns dock fortfarande stora skillnader i kvinnors möjligheter. Inte minst när det kommer till karriär och ekonomi.

– Det är svårare för kvinnor att göra karriär. Det finns en samhällssyn att kvinnor är borta mycket. Fler kvinnor än män jobbar deltid, tar ut mer föräldraledighet och vab. Då är det enklare att satsa på en man, även om han kanske också skulle vilja jobba deltid, vara föräldraledig och vabba, säger Kristina Heyman.

Kvinnor halkar efter i lön 

Enligt den senaste jämställdhetsstatistiken inom bank- och finansbranschen har kvinnorna högre utbildning och är fler till antalet. Ändå är de mer sällan chefer och tjänar inte lika mycket som männen.

– Visst finns det kvinnor som lyckas. Och kvinnor som blir höga chefer på banker, men det blir tydligt att kvinnor halkar efter om man tittar på statistiken, säger Kristina Heyman.

Tänk på pensionen – redan idag

Studier visar att både karriär och löneutveckling förbättras när föräldrar delar mer lika på föräldraledighet och vab. Konsekvenserna av att inte göra det kan komma smygande. En löneskillnad på 700 kronor i månaden ger 336 000 kronor mindre på ett arbetsliv.

– Man kanske inte tänker på det i stunden, men det är viktigt att titta längre fram. Fler kvinnor än män har låga pensioner. Det går att lösa inom familjen genom att sätta undan extra, säger Kristina Heyman.

Viktigt med inflytande

Kristina Heyman tycker att det är viktigt att alla får kunskap om vad de själva kan göra för att öka jämställdheten. Men också att arbetsplatser jobbar för en jämn könsfördelning och kompetensutveckling inom alla områden och nivåer.

– Det är ingen slump att det ser ut så här. En annan viktig fråga är inflytande. Att kunna påverka de egna arbetstiderna gör att man kanske inte behöver gå ner i tid, säger hon. 

Fakta:

  • 81 procent av alla deltidsarbetande inom bank- och finansbranschen är kvinnor.
  • Kvinnor tar ut två tredjedelar av föräldraledigheten.
  • Kvinnor utgör en majoritet i branschen (53 procent). Trots det tjänar männen mer och har högre positioner.
  • Kvinnor beräknas få samma medianlön som män för lika arbete först 2032.