Växling ger anställda på BAO-området Förstärkt pension

Finansförbundet har förhandlat fram en pensionsväxling med BAO för alla medlemmar som går på BAO-avtalet. Växlingen, som kallas Förstärkt pension, innebär större avsättning till pension för medlemmarna.

Kompensationsgraden i nuvarande statliga pensionssystemen i Sverige sjunker och därför har flera avtalsområden infört olika system för att stärka tjänstepensionsavsättningen. Det är viktigt att finansanställdas pensionsvillkor inte heller halkar efter. Finansförbundet och BAO (Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation) kallar det gemensamt för Förstärkt pension.

Den förstärkta pensionen innebär att arbetsgivaren gör en extra avsättning till tjänstepensionen med 2 procent inom ramen för BTP-planen (Bankernas tjänstepension). Det möjliggörs genom att nuvarande semesterlönetillägg om 1,45 procent växlas mot en högre pensionspremie. Växlingen, som inte är valbar, görs för anställda med utgångspunkt i att det ska vara gynnsamt. Därför omfattas inte anställda födda 1966 och tidigare inom BTP2.

– Finansförbundet har under flera år arbetat med möjligheten att införa någon form av det som ofta kallas flexpension. Att vi nu har nått lösningen med Förstärkt pension i kollektivavtalen mellan BAO och Finansförbundet är mycket glädjande. Det innebär att medlemmarna nu får en högre avsättning till pensionen och det är otroligt viktigt, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Flera branscher och avtalsområden har infört olika system för att stärka tjänstepensionen. Tjänstepensionen utgör en allt större del av den totala framtida pensionen och väntas utgöra en väsentligt större andel i framtiden än såväl tidigare som idag. Det är parterna som gemensamt har enats om att stärka avsättningen till tjänstepensionen inom BTP-planen.

ulrika-2020.jpg– Eftersom vi ser att den kollektivavtalade pensionen blir en allt viktigare beståndsdel av den sammanlagda framtida pensionen är det här bra för medlemmarna som sammantaget får mer pengar på kontot, säger Ulrika Boëthius.