Global Rights Index mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras. Granskningen görs årligen och fortsätter visa en negativ trend.

Utvecklingen för fackliga rättigheter i världen fortsätter åt fel håll

Världsfacket ITUC konstaterar i årets index över kränkningarna av fackliga rättigheter i världen, Global Rights Index, att en redan mörk utveckling fortsätter åt fel håll. Fortfarande riskerar fackligt engagerade att kränkas, utsättas för våld eller dödas.

Global Rights Index mäter årligen hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i 144 länder. Siffrorna visar på stora inskränkningar i demokrati och mänskliga rättigheter – både genom kränkningar, våld och förbud. Bland annat har det i nio länder varit fackligt aktiva som mördats på grund av sitt engagemang.

– Att arbetstagare riskerar att dö på grund av sitt fackliga engagemang och viljan att förbättra villkoren på jobbet är orimligt, säger Sofia Östmark, kanslichef på Union to Union, den svenska fackföreningsrörelsens biståndsorganisation.

Allra mest kränks strejkrätten – det gäller i 85 procent av länderna. I Belarus, Guinea, Senegal och Togo har strejker och demonstrationer förbjudits, i andra länder har de bemötts med extrem brutalitet. Rätten att teckna kollektivavtal begränsas i nästan lika många länder, därefter kommer rätten att bilda och registrera fackföreningar, skriver Arbetsvärlden.

Allra värst för arbetstagare år 2020 ser det ut i Bangladesh, Brasilien, Colombia, Egypten, Hunduras, Indien, Kazakstan, Filippinerna, Turkiet och Zimbabwe.

– Det vi ser generellt är ett krympande demokratiskt utrymme i många länder, och det som indexet visar är en del av detta, berättar Sofia Östmark för tidningen.

Finansförbundet engagerat för arbetstagares rättigheter

Bistånd och solidariskt internationellt arbete för fackliga rättigheter blir allt viktigare. Därför spelar Finansförbundets internationella biståndsåttaganden roll. Varje år gör förbundet olika satsningar på bistånd, bland annat genom Union to Union. Genom ditt fackliga medlemskap i Finansförbundet stöttar du kollegor i länder där fackliga rättigheter fortfarande inte är en självklarhet.