Två 200-åringar med samhällsviktig historia i tillbakablick

Svenska banker har en lång historia, flera av dem flera hundra år lång. Tidningen Finansliv berättar om Sparbankernas och Nordeas båda 200-årsjubilerande.

I år firar både den svenska Sparbanksrörelsen och Nordea 200 år.

– Vår långa historia är ett bevis på vår förmåga att möta våra kunders behov, men också vår förmåga att förändras. Nordea har funnits genom många olika historiska händelser, konjunkturer och kriser genom tiderna, som är en del av vilka vi är i dag, säger Kukka-Maaria Nummi, chef för Nordeas bankmuseum.

– Jag tror att det var den nära kopplingen mellan banken och lokalsamhället som gjorde sparbankerna så populära. Många av dem var väldigt små, men var och en hade eget banktillstånd, säger Ewa Andersen, vd på Sparbankernas Riksförbund.

Båda bankerna uppmärksammar firandet, och gör det under rådande förutsättningar framför allt digitalt.

– Vi firar Nordeas 200-årsdag virtuellt med våra medarbetare internt samt externt. Externt kommer vi dela med oss av intressanta anekdoter från Nordeas historia, främst via sociala medier i de olika nordiska länderna, säger Mikaela Östman, presskommunikatör på Nordea.

– Vi kommer att fira det på flera sätt, med lokala inslag på varje bank. Vi kommer lyfta fram vad sparbankerna gör för lokalsamhället, hur den lokala beslutanderätten sett ut genom åren och vilka politiska beslut som påverkat sparbankerna, säger Ewa Andersen.

Bank- och finansbranschen har genomgått en omfattande resa, från ökande handel och växande kontanthantering, via rullande bankbussar och drive in-banker, telefonbank, internetbank och dagens fortsatt snabba digitalisering.

Under tiden som gått har namnen och ägandet utvecklats; idag är det gamla Föreningssparbanken Swerdbank och Nordbanken Nordea, till exempel.

– Våra äldsta banker i släktträdet var bland de första att uppmuntra folk att spara pengar, säger Kukka-Maaria Nummi.

– Sparbankerna är närproducerad finansiell infrastruktur, det ligger i tiden, säger Ewa Andersen.

Läs mer om Nordeas och Sparbankernas 200-årsfiranden, långa historia och väg till dagens banker i tidningen Finanslivs omfattande reportage nedan.