Storbankens Sverigechef hoppas krisen ger erfarenheter

Coronapandemin slog till precis när Nordea skulle inleda genomförandet av sitt stora krispaket. Finansförbundets tidning Finansliv har träffat Sverigechefen, som tror att krisen ändå kan leda till viktiga erfarenheter.

I höstas lanserade Nordea ett omfattande sparpaket för hela koncernen. Banken ska spara 7,4-8,5 miljarder kronor fram till år 2022, närmare hälften på personalen. Dessutom ska bankens avkastning på eget kapital öka, skriver Finansliv.

Hur många av bankens 6 900 anställda i Sverige som kommer att få lämna kan Per Långsved inte svara på.

– Två tredjedelar av vår kostnadsbas är personal. Vi kommer inte formulera något siffermål per land, och vi skär inte riktigt på det sättet heller. Det vi tittar på att dra ned är huvudkontoret och centrala funktioner, säger Nordeas Sverigechef sedan drygt ett år, Per Långsved till tidningen.

Coronakrisen svepte in samtidigt som Nordeas aviserade sparpaket skulle genomföras. Finansbranschen är hittills inte en av de hårdast drabbade under coronakrisen, men bankerna påverkas så klart av kundernas problem, förklarar han. 

Han tror att coronapandemin kan hjälpa till att förändra bankens arbetssätt även efter krisen. Resorna har skurits ned kraftigt och två tredjedelar av kundmötena sker nu på distans, antingen digitalt eller via telefon.

– Man märker att det går att jobba på nya sätt, säger Per Långsved.

Nordea har också kraftigt minskat antalet bankkontor under flera år, precis som övriga storbanker. På tio år har Nordea gått från 1 000 kontor i Norden till färre än 400.

Men ytterligare nedstängningar av kontor är inte målet med det nya sparpaketet, enligt Per Långsved. Nordea har i dag 113 bankkontor i Sverige. Banken ser löpande över behoven, men han tror att de flesta kontor kommer att vara kvar.

– Fokus ligger inte på att skära i verksamheten ut mot kund. Vi är rätt nöjda med hur det ser ut i dag. Den lokala närvaron är, och kommer fortsatt vara, mycket viktig, säger han.