Samarbete föder nya arbetssätt

När coronakrisen påverkar arbetsplatserna i branschen uppstår nya utmaningar med bland annat arbetsmiljön att lösa. Ett exempel på kreativa och verkningsfulla lösningar hittar vi på SEB:s kontor i Sundsvall. Jessica, förtroendevald i SEB, har varit en aktiv del i det arbetet.

I SEB-huset i Sundsvall sitter fem olika enheter på två plan. Det är bankkontoret, telefonbanken, SEB Kort, Pension & Försäkring Kundcenter samt Pension & Försäkring RAC (Remote Advisory Centre). Totalt är de omkring 250 personer. Jessica Lundh är kontaktombud och arbetsmiljöombud på SEB:s kundcenter i Sundsvall.

seb kontor.jpg

Här har arbetsplatsen vidtagit åtgärder för att möta coronakrisen. Arbetsplatsen har delat upp sig i två olika ”celler”: plan 1 och plan 2.  Det gick att göra då de har två ingångar till huset. I båda cellerna sitter nu medarbetare från alla enheter så att kompetens ska finnas tillgänglig på båda platserna.

– Det krävde mycket jobb, bland annat flytt av och arbetsplatser, kaffemaskiner, köksutrustning och annat mellan planen, berättar Jessica. Samtliga arbetsplatser (skrivbord) är flyttade för att upprätthålla social distansering, alltså med 1,5-2 meter mellan dem. I gemensamma utrymmen såsom lunch och fika platser har vi flyttat isär bord för att avstånden ska vara tillräckliga och märkt upp golven för att visa att man håller avstånd, säger Jessica Lundh.

Man har också beställt  extra städning och intensivare rengöring av ytor som handtag och lysknappar. Städningen har intensifierats och olika personal städar de olika våningsplanen.

– Vi och banken har följt SEB:s rekommendationer som i sin tur följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vill självklart ha en så säker och bra arbetsmiljö som möjligt för alla medarbetare.

Just samarbetet med arbetsgivaren har fungerat bra, berättar hon. Jessica har deltagit i arbetet i sin roll som förtroendevald – kontaktombud och i klubbstyrelsen – redan från början, bland annat i bankens krishanteringsteam.

– Jag har varit delaktig i möten och även i all dialog som förts på arbetsplatsen av de olika enhetscheferna samt huschefen. Medarbetarna har fortlöpande fått information från sina respektive gruppchefer och mejl om förändringar och riktlinjer har skickats ut från husstyrelsen till medarbetarna, berättar Jessica Lundh.

Reaktionerna på åtgärderna har överlag varit positiva.

– Än så länge ser det ut som att det blivit ett positivt resultat av åtgärderna. Reaktionerna har också varit överlag positiva från medarbetarna och man har visat förståelse för vad som gjorts. Det som upplevs som negativt är att vissa team är uppdelade och sitter på olika plan vilket medfört att man är separerad från kollegor i sitt eget team.

Det mesta av flytten har också gjorts av medarbetare från det egna huset.

– Jag är glad för att vi i Sundsvall agerade snabbt och påbörjade detta arbete redan i början av mars, men också att arbetet har prioriterats av cheferna och att samarbetet med cheferna har varit så bra, avslutar Jessica.