Så vänder det

När konjunkturen vänder - för det gör den - blir den nog snabb och U-formad. Att vi är mitt inne i en recession står helt klart, nu handlar det alltså snarare om vilken karaktär återhämtningen antar. En kris har nämligen flera ansikten.

Det skriver Finansförbundets tidning Finansliv som har intervjuat SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.

- Det är inte längre frågan ifall vi har en recession, det har vi, säger han. Nu handlar det om hur återhämtningen kommer att se ut.

Han spår att utvecklingen framöver beror på olika potentiella kriser, och hur dessa hakar i varandra.

- Den ena är produktionen och utbudet av varor och tjänster. Redan nu har vissa branscher snabbt fått en överkapacitet, däribland resebranschen, besöksnäringen och transportsektorn. Den krisen kan växa till fler branscher.

Den andra potentiella krisen är om efterfrågan viker generellt, för att hushållen förlorar sina jobb och får det svårare ekonomiskt. Den tredje är en förtroendekris, som världens börser redan är inne i.

- Om alla dessa potentiella kriser infaller direkt efter varandra kan vi även närma oss en finansiell kris, enligt Robert Bergqvist. Då blir utvecklingen inte U-formad, utan snarare L-formad, säger Robert Bergqvist.

Det finns några faktorer som är avgörande för återhämtningen enligt SEB:s chefsekonom: smittspridningen av viruset, medicinska framsteg och vilken ekonomisk politik som bedrivs.