Så utvecklades lönerna i finansbranschen 2020

Nu har Finansförbundet och Bankernas arbetsgivareorganisation (BAO) sammanställt den gemensamma lönestatistiken för 2020. Statistiken visar att löneutvecklingen i branschen varit fortsatt god, trots pandemin – men att det finns skillnader mellan olika yrkesgrupper och befattningar – och mellan könen.

För anställda som omfattas av Finansförbundets avtal med Svensk Handel (för medlemmar anställda på Forex Bank) har separata avtalsförhandlingar genomförts.

Finansbranschen har en stor lönespridning mellan olika yrkesgrupper. Dessutom byter många anställda arbetsuppgifter och gör karriär under året, vilket ofta ger en bättre löneutveckling. Rensar man lönestatistiken för sådana förändringar och enbart granskar individer med samma arbetsuppgifter och samma arbetsgivare som året innan, var den genomsnittliga löneökningstakten 3,6 (3,5 procent 2019) procent under 2020.

Den genomsnittliga löneutvecklingen i hela finansbranschen (identiska individer) under 2020 var 4,2 (4,4) procent. I siffran ingår alla löneförändringar som skett under året, inte bara den årliga lönerevisionen utan även löneökningar som beror på att någon byter tjänst och/eller arbetsgivare.

– 2020 har varit ett mycket speciellt år med tanke på pandemin och de utmaningar som den inneburit. Men finansbranschen har klarat sig relativt väl i denna kris och medlemmarna har gjort ett enormt arbete för att få allt att fungera trots alla begränsningar som pandemin inneburit. Det känns bra att löneökningarna i branschen är på en generellt hög nivå. Även om vi hade önskat att löneökningarna varit mer jämnt fördelade mellan de olika yrkesgrupperna i branschen, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Men trots branschens löneökningar totalt sett, är årets lönestatistik ändå en besvikelse. Jämställdhetsarbetet i finansbranschen har fått sig en rejäl smäll under 2020. Männens löner ökade i genomsnitt med 4,4 procent medan kvinnornas löner ökade med 4,0 procent. Den negativa trend som syntes redan förra året har under 2020 förstärkts. Männens löner har nu två år i rad ökat snabbare än kvinnornas, trots de jämställdhetssatsningar som gjorts i branschen.

– Jag är milt uttryckt riktigt förbannad. Redan förra året såg vi denna problematik och slog larm till arbetsgivarna. Trots det har problemet ändå förvärrats. Nu kan inte arbetsgivarna fortsätta blunda för detta, utan måste ta ordentliga krafttag för att få till en förändring. Finansförbundet kommer inte acceptera att denna utveckling fortsätter, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet. 

Lönestatistiken per BESTA-kod (befattningsgrupp) väntas färdigställas till omkring den 15 december. Då kan varje  medlem själv logga in på finansforbundet.se och se lönestatistik för just sin BESTA-kod. 

Nya minimilöner och övertidsgräns 

I samband med att lönestatistiken sammanställts har även nya minimilöner och övertidsgränsen räknats om. Dessa är indexreglerade och styrs utifrån hur medianlönen i branschen utvecklas. 

2020 års medianlön är 44 950 kronor, vilket innebär att 2021 års minimilöner höjs till 21 200 kronor (+600 kronor) för den som fyllt 18 år, och 23 500 kronor (+600 kronor) för den som fyllt 21 år. 

Den nya övertidsgränsen, som gäller från 1 januari 2021, är 70 400 kronor. (för alla som tjänar upp till 70 400 kronor ska övertidsersättning betalas vid beordrad övertid) 

Avtalsenlig** uppräkning av minimilöner, övertidsgränser och beredskapsersättning 

Nya minimilöner (från och med 2021-01-01) 
21 200 kronor (18 år) 
23 500 kronor (21 år) 

Ny medianlön (2020) 
44 950 kronor 

Ny övertidsgräns (från och med 2021-01-01) 
70 400 kronor 

Beredskapsersättning* (från och med 2021-01-01) 
Kvalificerad: 91,60 kronor 
Enkel: 45,75 kronor 

* Utgår från prisbasbeloppet. För 2021 är detta 47 600 kronor. 
** För anställd på BAO-avtalet