Så hanterar de stora arbetsgivarna coronakrisen

Finansförbundets tidning Finansliv har undersökt hur storbankerna förberett sig och hanterar coronakrisen. Hemarbete visar sig vara en genomgående lösning.

Samtliga storbanker följer Utrikesdepartementets och Folkhälsomyndighetens restriktioner och har upparbetade beredskapsplaner för om smittspridningen skulle utvecklas till det värre. Bankerna har också tagit fram rutiner för hur de ska agera om en anställd visar symptom på jobbet men också vidtagit en rad försiktighetsrutiner.

Några av dem är

  • att säkerställa fungerande IT-system,
  • uppmanar till distansarbete och möten via telefon och dator i möjligaste mån,
  • flytta funktioner till alternativa arbetsplatser,
  • sitta i karantän efter utlandsvistelse.

Läs hela artikeln från Finansliv här