Så gör du rätt när du vabbar och vobbar

Att vabba är inte alltid helt lätt, det finns mycket att tänka på när man vabbar. Och vad gäller om man vabbar och jobbar – samtidigt – så kallad ”vob”?

Vabbandet har ökat kraftigt under coronapandemin. Den första veckan i september ökade antalet ansökningar om tillfällig föräldrapenning, bland annat för vab, vård av barn, hos Försäkringskassan med 66 procent, jämfört med samma period förra året. I våras såg det ut på samma sätt och Försäkringskassan tror att det kommer att fortsätta.

– Utifrån de rekommendationer som finns nu är det inte konstigt att fler vabbar, eftersom barn ska stanna hemma vid minsta symptom, säger Anna Eurén, ombudsman på Finansförbundet.

Ibland kan det kännas svårt att ta ut vab, särskilt om det sker flera gånger på en månad. En del upplever att de inte har tid att vara borta från jobbet, eller att det blir mer att göra när de kommer tillbaka men också att ens frånvaro ska innebära mer för kollegorna att göra.

– Du har alltid rätt att vabba. Men det är aldrig den vabbande förälderns fel. Då behöver företagen acceptera situationen, och eventuellt sänka kraven om det behövs. Är det så att man upplever det svårt att få tid att vabba då bör man prata med sin arbetsgivare och även sin förtroendevalda. Arbetsgivaren är skyldig att underlätta för föräldraskap, och måste kunna fördela om arbetsuppgifterna eller förändra upplägget.

Uttaget av vab är kraftigt snedfördelat överlag: kvinnor tar ut fler än två av tre vab-dagar; män inte ens en av tre. Det, i kombination med att kvinnor också tar ut majoriteten av föräldraledigheten, leder till att kvinnor får mindre pension och även riskerar lägre lön och sämre karriärutveckling. En negativ spiral. En annan sak som är viktig att tänka på är att försöka fördela vab-dagarna så jämnt som möjligt om det är två föräldrar i hushållet.

Anna-Eurén-FL-rewrite-okt2020-2.jpg– Om kvinnor vabbar i högre utsträckning än män kan det bli en kvinnofälla. Därför är det viktigt av flera skäl att tänka på att försöka fördela vab-dagarna så jämnt som möjligt om det är två föräldrar i hushållet. Det är tråkigt att det fortfarande ser ut så, och det är en struktur som är viktig att komma åt på sikt, säger Anna Eurén.

En annan sak som är viktig att tänka på när det gäller vab, är om du jobbar under tiden du är hemma, alltså vobbar. Många utför en del arbetsuppgifter när de vårdar sitt barn, särskilt om barnet bara har lättare förkylningssymptom eller är äldre och behöver mindre passning.

– Då är det bra att ha pratat med sin arbetsgivare innan om hur hemarbetet ska fungera. Det är viktigt att man har kommit överens med sin arbetsgivare om formerna innan man vobbar, säger Anna Eurén.

Om du till exempel gör upp med din arbetsgivare om att jobba 25 procent av vab-dagen, då ska du också ha lön för den tiden och ersättning från Försäkringskassan för övriga 75 procent.

– Står man till arbetsgivarens förfogande och utför arbete – då ska man också ha lön för det, säger Anna Eurén.

När vabbandet är högt som nu finns en risk att flera känner sig pressade att vobba, fast de egentligen skulle behöva ta hand om sitt sjuka barn. Upplever man den pressen eller märker att du får mer att göra när du kommer tillbaka från vabb ska du vända dig till din förtroendevalda eller den fackliga rådgivningen, råder Anna Eurén.

– Det får inte finnas en förväntan från arbetsgivaren att du ska kunna jobba när du har ett sjukt barn hemma. Man behöver inte vara tillgänglig för arbetsgivaren och vabba samtidigt – man har rätt att vabba utan att jobba, säger Anna Eurén.

Vabba under coronapandemin

  • Om ditt barn är sjukt kan du få ersättning från Försäkringskassan för att vara hemma och vårda ditt barn.
  • Du kan få ersättning om det finns en konkret misstanke att ditt barn sprider smitta, till exempel att en läkare gjort bedömningen.
  • Du kan få ersättning om skolan eller förskolan är stängd på grund av covid-19.
  • Du behöver just nu inte skicka in ett intyg när ditt barn har varit sjukt eller smittat längre än sju dagar.
  • Du kan däremot inte få ersättning för vab om du håller ditt barn hemma för att hen inte ska smittas av andra.