Så gör du dig redo för tiden efter corona

Förbättra dina chanser på arbetsmarknaden genom att redan nu tänka på tiden efter corona. Hur vill du utvecklas i din nuvarande roll? Eller vill du kanske söka dig vidare till något nytt? Här ger karriärcoachen tips till dig som medlem.

Karriärcoahen Erik Fors-Andrée på GoMonday berättar att nyckeln till att vara väl förberedd för tiden efter corona är att redan nu reflektera över framtiden.

– Det här är en utmärkt tid för reflektion. Vi tar oss sällan tid för reflektion när vi är mitt uppe i vardagen och jobbet. Men det är när vi tar oss den tiden som vi formar en bild av framtiden, bygger planer och får insikter om vad som är viktigt för oss, säger Erik Fors-Andrée.

Många funderar säkert på hur man kan förbereda sig för tiden efter corona, redan nu. Eriks råd är att ta en stund då och då för dig själv. Utan telefon, helst utan dator. Sitt med papper och penna och skriv det som kommer för dig.

– Du kan till exempel börja med frågan "När har jobbet varit som mest givande?". Skriv allt du kommer på, fritt och utan att tänka på hur du formulerar dig. Du gör det här bara för dig själv – ingen behöver någonsin läsa det. Sen kan du variera frågan; När har jobbet varit som mest spännande? Engagerande? Utmanande? Lärorik? Och så kan du ta det från den negativa sidan: När har det varit som mest oengagerande? Svårt? Tråkigt?, resonerar Erik.

Frågorna hjälper dig att se bättre hur ditt jobbliv skulle kunna vara annorlunda: vad du troligen vill ha mer av och vad du vill ha mindre av. När du så ägnat en stund åt reflektion – och låt det ta tid! – kan du konkretisera genom att ringa in de 3-4 saker som känns viktigast.

– Fundera på vilka sammanhang du bäst kan nå det där, var och kanske i vilken roll? Vilka typer av utmaningar ska organisationen stå inför för att du ska få så mycket som möjligt av det där du vill?, är bra frågor att fundera över.

Vilka steg ska man tänka på när man förbereder sig för en förändring i arbetslivet?

Här är några av Eriks bästa tips:

  • Sätt ett datum! Om det inte är NU, när ska förändringen börja?
  • Skriv in det i din kalender. Det är väldigt lätt att skjuta förändring framför sig - det är därför det är svårt att komma igång med träning, lägga om sin kost eller skapa nya rutiner. Det är samma sak med förändring i jobblivet.
  • Ta dig tid för reflektion och research. Det är bara en liten del av "söka jobb" som går ut på att skriva ansökningar och följa upp dem. Den största delen av tiden handlar om att förtydliga för sig själv steg för steg vad det är man vill göra och var man ska hitta det. När du gör det kommer du att kunna fatta ett bättre beslut själv och du kommer dessutom ha lättare att nå det – eftersom det märks direkt i en ansökan att personen bakom är påläst och vet vad den vill.

– Research och reflektion är inte bara något man gör för sig själv, du behöver träffa folk för att lära dig mer. Var nyfiken! Nu är rätt tillfälle att komplettera din kompetens, säger Erik Fors-Andrée.

Är det något som du behöver komplettera för att ta det steg du vill? En kurs eller utbildning du behöver gå, eller något du behöver träna på? Nu är kanske rätt tillfälle att göra just det.