I Finansförbundets och BAO:s gemensamma lönestatistik kan du jämföra dig lönemässigt med alla andra i branschen som har samma sorts tjänst.

Så använder du statistiken i ditt lönesamtal

Lönestatistiken, som Finansförbundet och BAO tar fram tillsammans, är en förmån för Finansförbundets medlemmar som man bör använda sig av när man förbereder sig för sitt lönesamtal. Det framhåller förbundets förhandlingschef Viktor Källqvist.

Alla tjänster inom bank har en så kallad BESTA-kod som utgår ifrån vilken typ av arbetsuppgifter man utför och på vilken svårighetsnivå. Alla som är anställda på ett företag som är anslutet till BAO har därför en BESTA-kod. Detta gör att man kan jämföra sig lönemässigt med alla andra i branschen som har samma sorts tjänst. Statistiken omfattar alltså alla i branschen och inte bara medlemmar som uppmanats och som själva rapporterat in den. Det gör underlaget – statistiken – unik.

– Det är inte så vanligt att man har tillgång till så korrekt lönestatistik som vi har inom vårt område, så jag tycker absolut att man ska använda sig av den inför lönesamtalet eftersom det är en så bra förmån, tillgänglig endast för dig som medlem, säger Viktor Källqvist.

– Om det visar sig att du ligger väldigt lågt, så är det läge att använda den informationen i lönesamtalet med din chef. Kanske rent av fråga ”Varför förtjänar inte jag marknadsmässig lön?”, säger han.

Presterar du över genomsnittet, kan du argumentera att det därför är rimligt att din lön ska ligga över genomsnittet i statistiken.

– Ett lönesamtal handlar mycket om att inte göra det för lätt för chefen att sätta en låg lönehöjning. Statistiken är ett av verktygen för detta, säger Viktor Källqvist.

Geografin spelar in

BESTA-koderna är uppdelade på ålder, men tar däremot inte hänsyn till erfarenhet. Vad som också är bra att ha i bakhuvudet är att löneläget beror på geografi. Statistiken är uppdelad på om du jobbar i Stockholm eller övriga landet, då Stockholmslönerna är högre.

– Men det är viktigt att känna till att även övriga storstadsregioner har ett högre löneläge än om du jobbar i en mindre stad längre bort från dessa regioner. Utbudet och efterfrågan på arbetskraft slår igenom på lönerna – och efterfrågan är högre i storstäderna, understryker Viktor Källqvist.

Prata med dina lokala förtroendevalda

Löneläget skiljer sig även åt mellan bankerna. Förutom den centrala statistiken, som du kan se på Finansförbundets webb, kan det också finnas lokal lönestatistik inom respektive bank – prata med dina lokala förtroendevalda om hur det ser ut i er bank.

En del banker använder också andra tjänstekoder parallellt, men det är BESTA-koderna som arbetsgivarna och Finansförbundet är överens om i branschens centrala kollektivavtal. Alla som är anställda i bank har därför en BESTA-kod kopplad till sin befattning.

Om du är osäker på vilken BESTA-kod din befattning har, eller tycker den är felkodad, vänd dig till din lokala klubb som kan hjälpa dig.