Ny dimension av finansanställdas samhällsnytta

Flera storbanker kommer att erbjuda anställda coronatester framöver. En viktig och positiv effekt är möjligheten att dela anonymiserade resultat på gruppnivå med Folkhälsomyndigheten för att bidra till kartläggningen av smittan, skriver Finansförbundets tidning Finansliv.

Anställda på Handelsbanken i Stockholmsområdet kommer att kunna testa sig för antikroppar mot covid-19. På sikt kommer samtliga anställda i Sverige att erbjudas gratis tester. SEB testar ett urval av sina anställda för covid-19 och säger att ett slumpmässigt urval har gjorts bland de medarbetare i Stockholmsområdet som varit intresserade av att delta.

– Banken har ingen egen nytta av detta test utan vi deltar för att bidra med aggregerad och anonymiserad data till Folkhälsomyndigheten och deras kartläggning av smittan i Stockholm, säger Niklas Magnusson på SEB, som var första bank ut med att erbjuda detta till anställda.

Nu är rätt läge, anser Carina Albiin Svensk, chef för hälsa och arbetsmiljö på Handelsbanken, som själv är läkare. Nu finns mer tillförlitliga antikroppstester än de snabbtester som användes tidigare, säger hon.

Erbjudandet har tagits fram i samråd med fackliga representanter på Handelsbanken. 

– Vi kommer inte gå ut med någon generell rekommendation utifrån testerna. Vi kommer att få se de samlade resultaten på en aggregerad nivå, men inte de individuella testresultaten. De är konfidentiella, säger hon.

Både SEB och Handelsbanken delar med sig av just det aggregerade resultatet till Folkhälsomyndigheten för att bidra till kartläggningen av smittan med coronaviruset och sjukdomen covid-19. På så vis bidrar testerna och därmed de anställda också till ökad samhällsnytta.