Möt och hantera stressen i vardagen

Under Finansförbundets arbetsmiljövecka tillgängliggjordes massor av matnyttigt material och nu finns ytterligare en föreläsning – om stress och stresshantering. Hur kan du hantera stress och hur bidrar det till arbetet i ett team? Det förklarar Veronica Fransén.

Trots att livsbetingelserna i allmänhet kanske är bättre än någonsin tidigare ökar den psykiska ohälsan kraftigt. Det menar Veronica Fransén. Många mår dåligt och till och med dör varje år som följd av stressrelaterade sjukdomar, så vad kunde vara mer självklart än att få verktygen för att hantera problem med stress?

Veronica Fransén är utbildad socionom, men också utvecklingskonsult med fokus på att bygga starka team på kort och lång sikt.  Hon har hållit en digital föreläsning som Finansförbundet gjort tillgänglig som handlar om just detta.

– Hur kan vi förhålla oss till stress och hur man vi hanterade den när den dyker upp är viktiga frågor att fundera på och arbeta med. Stress kan vara både negativ och positiv. Det vi ska fundera över är den ohälsosamma stressen som vi inte kan möta med de resurser som vi har, säger Veronica Fransén.

Föreläsningen vänder sig till dig som medlem, förtroendevald eller chef och ger dig verktygen för att arbeta med stress och vad stressen beror på. Vad kan du bidra med att utveckla dig själv som person eller i ett team? Vilket mindset eller verktyg har du när du stöter på nya utmaningar? Föreläsningen ger dig tips och råd samt insikt i hur du kan tänka när nya utmaningar kommer i din väg.

Du kommer också får verktyg att jobba med för att hitta din balans för ett mer hälsosammare arbetsliv.

–  Att avsätta tid och investera in sin hälsa är det bästa beslut man kan ta. Då har du goda förutsättning att få en frisk kropp livet ut, säger Veronica Fransén.

Föreläsningen var tillgänglig till och med den 14 november.

Missade du allt bra som hände under arbetsmiljöveckan i oktober; föreläsningarna, webbinarierna och att göra den omåttligt populära Friskbarometern som frisktestar just din arbetsplats?