Mindre gjort med multitasking

Att kolla mejlen samtidigt som du pratar i telefonen eller scrollar på telefonen under mötet är vardag för många yrkesarbetande människor. Men fullständigt förödande för effektiviteten, skriver Finansförbundets tidning Finansliv.

– Koncentrationsförmågan och vårt arbetsminne påverkas av mobilens närvaro. Hur mycket man påverkas beror delvis på hur starkt beroende man känner sig av mobilen. Vissa klarar av det bättre, andra klarar inte av det alls. Just det här med arbetsminne handlar om att kunna tänka på en viss mängd information samtidigt. Förmågan minskar när mobilen ligger på bordet till exempel, jämfört med om den ligger utanför rummet, säger Sissela Nutley, hjärnforskare anknuten till Karolinska Institutet.

Hur beroende man är av mobilen varierar. Det kan vara ärftliga faktorer, hur impulsiv man är, och hur mycket man tenderar att ha en beroendepersonlighet som spelar in. Hon ger flera tips på hur man kan arbeta med mobilen smartare.

– Man kan till exempel bestämma vilka appar som ska vara tillgängliga och bli mer medveten om sin användning av de appar som man upplever som tidstjuvar, förklarar hon.

En annan sak att tänka på är att bestämma när man ska jobba med fokusarbete, sådant som kräver koncentration under längre perioder. Man vet att det fungerar bättre på förmiddagarna för de flesta.

– Just det här med multitasking är fullständigt förödande, man har sett en kostnadseffekt på 400 procent när man försöker med det. När man ska göra fokuskrävande arbete är det viktigt att man ges förutsättningar till det och kan dra sig undan och få jobba ostört.

I intervjun beskriver hon vad man kan göra både som anställd och från arbetsgivarens sida för att minska de negativa effekterna av multitasking.