Maria Adolfsson är höstens värvningsstjärna

Under hösten har Finansförbundet haft en värvningskampanj där alla medlemmar som värvade en kollega fick välja en premie. Många medlemmar deltog i kampanjen och ju fler man värvade desto finare gåva fick man. Allra flest kollegor värvade Maria Adolfsson som inbringade hela fem nya medlemmar till förbundet!

Maria jobbar som privatrådgivare på Swedbank och är förtroendevald på sin arbetsplats. Just nu pågår en omorganisation vilket gjort det extra aktuellt och angeläget att ställa frågan om medlemskap.

Hur gick du till väga för att värva dina kollegor?

– Vi står inför en omorganisation på vårt kontor som delvis varit lite stökig. Det har därmed varit extra aktuellt att prata om vad facket kan hjälpa till med framåt om något problem skulle uppstå. Vi är ett stort kontor och långt ifrån alla är anslutna, men jag försöker lyfta frågan och trycka på att det är viktigt att vi är med så många som möjligt. Att om facket inte fanns så skulle arbetsgivaren få bestämma om till exempel vår övertidsersättning och annat helt själv.

Har du haft hjälp av kampanjen i värvningsarbetet?

– Ja jag tryckte på lite extra under kampanjperioden och berättade att just nu får alla som blir medlemmar en välkomstgåva utöver sina 3 månader gratis. Det har varit uppskattat.

Pratar du om Finansförbundet med kollegor även när det inte är kampanj?

– Ja, jag är kontaktombud och bjuder in kollegorna till en morgonfika lite då och då och pratar arbetsmiljö och aktuella fackliga frågor. Jag brinner mycket för arbetsmiljön och hur vi mår. Jag har en arbetsmiljösittning med min chef cirka varannan månad för att försöka identifiera om någon mår dåligt eller är extra pressad för att försöka fånga upp den personen innan det har gått för långt.

Varför är du medlem i Finansförbundet?

– Jag är medlem för att jag tycker att det är viktigt att vi har de framförhandlade avtal med arbetsgivaren som vi har idag och att vi har möjlighet att vara med att påverka. Jag gillar även tanken på att få hjälp om jag skulle hamna i en knivig sits med arbetsgivaren. Jag har under mina 16 år som finansförbundare, vid två tillfällen, inte skrivit under i en lönerevision och drivit min fråga via facket och fått rätt båda gångerna. Jag har med andra ord ett kvitto på att det fungerar när jag behöver hjälpen.

Två till värvningsstjärnor

Frida Westman, Handelsbanken

Hur gick du till väga för att värva dina kollegor?

– Jag gick ganska rakt på sak, då vi har en omorganisation och flera kollegor är på väg att förlora jobbet. Jag ställde frågan ”Hur tänker du som inte är med i Finansförbundet?”.

Pratar du om Finansförbundet med kollegor även när det inte är kampanj?

– Absolut! Jag har varit kontaktombud i ett år och delger information och pratar om Finansförbundet med kollegorna. Just nu pågår diskussioner om omorganisationen.

Varför är du medlem i Finansförbundet?

– Jag är med för att alla ska få möjlighet att få det bättre. Vi ser inte alltid allt som förbundet gör för oss i olika förhandlingar och avtal, men Finansförbundet gör verklig skillnad och ger medlemsnytta.

Marko Syväjärvi, Folkefinans

Hur gick du till väga för att värva dina kollegor?

– Vi har haft en omorganisation under hösten och flera har fått sluta. Kampanjen kom samtidigt som omorganisationen och blev en extra morot. Jag stämde av med alla kollegor och frågade om de var rätt anslutna.

Pratar du om Finansförbundet med kollegor även när det inte är kampanj?

– Ja, i min roll som gruppchef har jag förklarat för anställda att det är viktigt att vara med i Finansförbundet om det händer något.

Varför är du medlem i Finansförbundet?

– Det är viktigt att vara rätt ansluten om det händer något. Jag har fått bra hjälp och stöd av er vid exempelvis löneförhandlingar och byte av jobb.