Mångfald vägen till hållbar framtid

En slump att hon efter en brokig yrkesbana hamnade i just finansbranschen. Så beskriver Åsa Billme, Nordea, i Finansförbundets egen tidning Finansliv hur hon hamnade där hon gjorde.

Hon har jobbat i en mängd olika branscher och på sin CV har hon runt 30 arbetsgivare och projekt, bland annat tack vare sin tid som egenföretagare. Att göra karriär har aldrig varit det viktiga, förklarar Åsa Billme, mångfaldschef på Nordea.

Det är snarare nyfikenheten, viljan att testa nya saker och möjligheten att påverka fått styra nästa steg som har fått råda i ett yrkesliv där mångfald och inkludering alltid har varit den röda tråden. 2018 tilldelades Åsa Billme dessutom Finansförbundets Anna-pris.

– Mångfald och inkludering i Nordea är i allra högsta grad ett lagarbete och utan alla medarbetares engagemang och driv skulle vi inte komma någonstans. Vi arbetar bland annat strukturerat med jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i vår kultur, arbetsmiljö och rekrytering. Samtidigt har vi mycket kvar att göra, sa hon då.

I senaste numret av Finansförbundets tidning Finansliv utvecklar hon hur mångfaldsarbetet präglar vardagen.

– Jag kunde se det så tydligt. På de arbetsplatser där vi inkluderade och uppskattade varandras olika bakgrunder, egenskaper och kompetenser, där blev vi också bättre, säger hon.