Kvinnors löner på efterkälken

Trots branschens gemensamma Lika lön-projekt som pågått under flera år så tjänar männen mer och har en bättre löneutveckling - och kvinnors löner fortsätter att halka efter. Det skriver Finansliv.

Under förra året började vad många trodde var ett trendbrott. För första gången sedan 2014 ökade kvinnornas löner mer än för männen. Den positiva stämningen blev dock kortvarig. Det skriver Finansförbundets tidning Finansliv.

Under 2019 ökade åter mäns löner mer, upp med 4,4 procent jämfört med kvinnors: 4,3 procent. Totalt var löneökningen för alla sammantaget 4,4 procent.

– Företagen och klubbarna har ett aktivt arbete för att rätta till osakliga löneskillnader och säger att de har svårt att se var skillnaderna skulle uppstå i lönesättningen. Men ändå fortsätter statistiken att se ut så här. Det är frustrerande, för vi kommer inte riktigt åt det, säger Finansförbundets ordförande, Ulrika Boëthius.

Under 2011 startade Finansförbundet projektet Lika lön tillsammans med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO. Målet är att få bort osakliga löneskillnader mellan könen för lika och likvärdigt arbete. Lika lön skrevs in i kollektivavtalet och 2014 var tanken att arbetet skulle vara i hamn. Så har det inte blivit. Det oförklarade löne­gapet mellan män och kvinnor är i nuläget 4 procent.

– För att det ska gå åt rätt håll måste kvinnors löneutveckling vara bättre än mäns mätt i procent varje år. Så ser det inte ut, utan sedan 2011 har det gått lite fram och tillbaka, säger Ulrika Boëthius.