Kunskap är inte rena grekiskan

Med nya perspektiv på något så viktigt som arbetsmiljö blir bilden klarare och åtgärderna som behövs tydligare. Det skriver Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius i sin senaste krönika i branschtidningen Finansliv.

Av de gamla grekiska filosoferna beskrevs kunskap som ”sann och välgrundad övertygelse”. På ren svenska handlar det om att veta, i motsats till att gissa. Ganska självklart, måhända, men det finns flera vägar att välja för att vinna ny kunskap.

Finansförbundet använder olika sätt för att öka och sprida kunskapen om hur det är att arbeta i finansbranschen idag. Vi tar till exempel fram rapporter och genomför med jämna mellanrum en stor medlemsundersökning. De senaste åren har Finansförbundet dessutom finansierat ett forskningsprojekt på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm) inom området organisatorisk arbetsmiljö. Det, på ren svenska, handlar om hur vi är på arbetsplatsen, alltså inte bara om vad vi gör där.

Visste du att det finns sätt att fånga upp anställdas frustration över att det saknas förutsättningar att göra ett bra jobb? Eller att sättet som arbetet organiseras på, på arbetsplatsen, kan vara lika viktigt för välmåendet som den fysiska arbetsmiljön? Nu vet vi mycket mer om det. Under arbetsmiljöveckan i oktober satte vi dessutom extra ljus på de frågorna.

Det kan kanske kännas lite främmande eller ovant för ett fackförbund att ta stöd av den akademiska världen, men jag tror att det bidrag som vårt samarbete med KTH har inneburit kommer gagna inte bara finansbranschen, utan också fler sektorer.

Med nya perspektiv på något så viktigt som arbetsmiljö blir bilden klarare och åtgärderna som behövs tydligare. Det blir inte minst viktigt i ett arbetsliv och en arbetsmarknad som tycks förändras allt snabbare hela tiden, trots att vi verkar i en bransch som är bland de allra vassaste på att följa med i förändringarnas vindar.

Men när vi tillskansar oss ny kunskap, på nya sätt, blir den också ett viktigt redskap i arbetet för förbättrade villkor, bättre arbetsmiljö, spetsigare kompetensutveckling, jämställdare arbetsplatser och mycket mer. Väldigt konkret. Även om den kanske vid första anblicken känns som rena grekiskan.

Ulrika Boëthius
Ordförande
Finansförbundet