Hur mår din arbetsplats?

En fungerande arbetsmiljö är en förutsättning för att du ska må bra och kunna prestera på jobbet. Fyll i Finansförbundets friskbarometer för att se hur din arbetsplats mår.

Vad behövs för en frisk arbetsplats?

Finansförbundet har i en rad undersökningar kunnat identifiera ett antal friskfaktorer som skapar förutsättningar för god arbetsmiljö:

Ledarskap
Har du förtroende för din chef, känner du dig sedd och bekräftad?

Mål
Har du tydliga mål och vet vad som förväntas av dig?

Delaktighet
Har du inflytande över beslut som rör din arbetssituation?

Återkoppling
Får du konstruktiv feedback och erkännande för dina insatser?

Krav
Är kraven på dig rimliga och upplever du frihet i att utföra dina uppgifter?

Stöd
Får du stöd i ditt arbete och är era system användarvänliga?

Trygghet
Upplever du trygghet i din anställning?

Facket
Finns det lokal facklig närvaro på din arbetsplats?

Finansförbundets friskbarometer

Göra Finansförbundets friskbarometer, för att se hur just din arbetsplats mår och vad du själv kan göra för att förbättra arbetsmiljön.