Hemarbete innebär sämre arbetsmiljö för kvinnor än för män

Distansarbete kan bli en fälla för kvinnor och hemarbete innebär en sämre arbetsmiljö för kvinnor än för män. Det visar en ny studie skriver tidningen Finansliv. Fler kvinnor drabbas av fysiska besvär och upplever sig stressade under hemarbetet.

Distansarbetet har ökat de senaste åren, och coronapandemin har satt fart på utvecklingen. Tidningen Finansliv har tidigare skrivit om att mellan 40 och 70 procent av storbankernas anställda jobbat hemifrån sedan pandemin drog igång i våras.

En studie som letts från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg har undersökt hur arbetsmiljön påverkats av coronapandemin. Studien visar stora skillnader i hur man upplever arbetsmiljön hemma beroende på individernas olika förutsättningar. Det handlar dels om vilka arbetsuppgifter man har men också om yttre faktorer som hur stort man bor, om man har en egen arbetsyta eller är tvungen att sitta i köket, hur mycket ansvar man har för barn och hushåll, och om personliga egenskaper så som sociala behov, yrkesstolthet och lojalitet, skriver tidningen.

– Hur kan vi gestalta framtida kontor och integrera hemarbete för de som vill och kan, utan att vissa får en sämre arbetsmiljö än andra? Vi vill verka för att man lyssnar noggrant till individen, säger Ulrike Rahe som lett studien vid Chalmers.

En annan tydlig skillnad som framkommit i studien är genus. Kvinnor upplever arbetsmiljön hemma som sämre än vad män gör.

– Det är ganska slående resultat, säger Ulrike Rahe.

Gällande skillnader mellan könen har forskarna analyserat tre områden: fysisk hälsa, psykiskt mående och produktivitet. Inom fysisk hälsa finns signifikanta skillnader mellan könen. Kvinnor som jobbar hemma drabbas i större utsträckning av utmattning, huvudvärk, ont i rygg och/eller nacke och generell stelhet i kroppen.

Tidningen har också pratat med storbankerna om resultaten. När det gäller den fysiska hälsan försöker både såväl Nordea som SEB och Swedbank att uppmuntra anställda till att röra på sig under dagen, genom till exempel filmer och digitala träningspass. Det finns också möjlighet för anställda att få hem viss utrustning som skärm, mus och tangentbord. Dock inte stolar eller skrivbord.

Ulrike Rahe anser att banker och övriga företag borde undersöka skillnaderna i förutsättningarna för hemmajobb mera vetenskapligt och holistiskt, både vad gäller kön och andra faktorer. Hon är nämligen övertygad om att hemarbetet kommer att få en allt mer fast roll i framtidens kontorsarbete.

– Jag rekommenderar att inte ta för lätt på genusskillnaderna. Något så enkelt och direkt upplevbart som inomhusmiljön på kontor uppfattas väldigt olika mellan könen. Kvinnor är faktiskt mer känsliga för temperatur och ljud. Klimatstandarden i kontorsmiljöer är gjord för medelålders män, så enkelt är det, säger hon.