Hållbar arbetsmiljö förutsätter friska arbetsplatser

Nästa vecka inleds Finansförbundets arbetsmiljövecka 2020, men redan nu kan du ta del av spännande aktiviteter och fler kommer under arbetsmiljöveckan. En är Friskbarometern, Finansförbundets verktyg för att mäta hur frisk din arbetsplats är.

Friska arbetsplatser är en förutsättning för att anställda i finansbranschen ska må bra och trivas på jobbet. Friska arbetsplatser är en indikator på fungerande arbetsmiljö i branschen. I en rapport om arbetsmiljön i finansbranschen från 2019 slog Finansförbundet fast en rad friskfaktorer som är viktiga för en fungerande arbetsmiljö, bland annat facklig närvaro och chefer med förutsättning att göra sitt jobb.

 

– Vi lanserade Friskbarometern första gången under fjolårets arbetsmiljöveckor och fick ett väldigt bra gensvar. Jag hoppas att ännu fler vill ta chansen att frisktesta sin arbetsplats och sin arbetssituation för första gången i år, eller mäta igen för att få en uppfattning om situationen har förändrats, säger Alexander Canizarés Dahlström, ombudsman på Finansförbundet och ansvarig för arbetsmiljöveckan.

Under arbetsmiljöveckan erbjuds medlemmar, förtroendevalda och chefer en rad digitala föreläsningar, webbinarier och andra aktiviteter.

– God arbetsmiljö  är också en förutsättning för att företagen ska må bra, för vi vet att både en väl fungerande och en dåligt fungerande arbetsmiljö har spridningseffekter. I år erbjuder vi till exempel en föreläsning om så kallad organisatorisk arbetsmiljö. Vi vill understryka att arbetsmiljö är mycket bredare än bara fysisk sådan och erbjuda mer kunskap på detta viktiga område, säger Alexander.

Aktiviteterna släpps löpande under nästa vecka – håll utkik här på webbplatsen!