Lena Skullman jobbar på SEB och är en av deltagarna i utbildningsprogrammet FutureFit.

FutureFit ska möta behovet av medlemmarnas digitala kompetens

Nu har FutureFit – ett utbildningsprogram för att rusta medlemmar för ett arbetsliv som förändras i digitaliseringens kölvatten – dragit igång. Finansförbundet är en av organisationerna bakom programmet, som mött ett mycket stort intresse.

I februari inleddes FutureFit, ett sex veckor långt utbildningsprogram som Finansförbundet anordnar tillsammans med TCO-förbunden Vision och Unionen för förbundens medlemmar. Programmet har utformats av Google, Nesta och Hyper Island och syftar till att rusta medlemmar för en arbetsmarknad som förändras. Programmet riktar sig särskilt till dem med ett yrke som påverkats eller kommer att påverkas av digitalisering.

futurefit-small.jpgEtt av syftena är att testa ett användbart verktyg för digitala utbildningar. Hela utbildningsprogrammet genomförs online, utan fysiska träffar men med fasta tillfällen varje vecka för diskussioner online – på tider som passar deltagarna.

Futurion presenterade nyligen en undersökning som visar att åtminstone 14 procent – eller nästan 700 000 – på arbetsmarknaden upplever sig själva som inte tillräckligt framtidssäkrade på arbetsmarknaden. FutureFit ska möta den utvecklingen.

"Många har uppfattat behovet"

– Intresset för att utveckla sin kompetens inom digitalisering är mycket stort, det visar inte minst intresset för programmet. Jag tror att man uppskattar att det här är något nytt och spännande. Många har länge uppfattat behovet av att följa med in i framtiden i den förändring som arbetsmarknaden och inte minst finansbranschen står inför, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Omkring 200 av totalt drygt 500 som deltar i programmet är medlemmar i Finansförbundet. Totalt anmälde nästan 2 500 sitt intresse. En av de som nu påbörjat programmet är Lena Skullman, förtroendevald i SEB.

– När jag såg inbjudan var min första tanke att jag ville hoppa på! Jag upplever att det finns en viss åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och jag tycker generellt att det satsas mycket på unga människor till förmån för oss andra. Även om det tas många bra initiativ från min arbetsgivares sida så behöver det satsas ännu mer på äldre, tycker jag.

Intresset störst bland sextiotalister

Gensvaret från just Lenas generation – födda på 60-talet – har varit stort. Flest antagna deltagare är födda då, och medelåldern på deltagarna är 49 år. Samtidigt är spridningen stor, yngsta deltagaren är 23, äldsta 65 och deltagarna är spridda över hela landet. Bredden tror Lena kan stärka grupperna och bidra till lärandet.

– En stor styrka är faktiskt att vi i grupperna kan stötta, lära och lära av varandra. Att vi kommer från olika branscher är häftigt och annan stor styrka i programmet. Det kanske tillhör min generation är att man har uppfattat att ska kunna lära sig allt på en gång, istället för att anamma det livslånga lärandet bättre, säger Lena.

Också responsen från hennes arbetsgivare, SEB, har varit positiv.

– Jag har naturligtvis informerat min chef om utbildningen och hon är jättepositiv. Samtidigt är det ju mycket upp till mig själv att göra något av utbildningsprogrammet och det tror jag är en viktig del av det självledarskap som utgör en röd tråd i programmet, säger Lena.

Göteborgs universitet utvärderar och följer upp programmets resultat och effekter, alltså om det svarar mot de förmågor som behövs i framtidens arbetsliv. Motsvarande program bedrivs även parallellt i andra nordiska länder parallellt.

Att FutureFit är en pusselbit i det livslånga lärandet tror Ulrika Boëthius är en framgångsfaktor.

uylrika-boethius-porträtt-futurefit.jpg– Omvärlden förändras och det vet alla som verkar i finansbranschen bättre än många andra. Finansbranschen har varit ett föredöme när det gäller att tillämpa ny teknik men samtidigt innebär det höga utvecklingstempot att det blir viktigare och viktigare för anställda i branschen att hänga med, säger Ulrika Boëthius.

– I finansbranschen har vi bra centrala avtal om kompetensutveckling. Men för att det ska kunna bli verkstad är det viktigt att kompetensutveckling också prioriteras från arbetsgivarnas sida. Med FutureFit kan vi från fackets sida testa exempel på hur lärande kan tillgodogöras fler och anpassas efter de förmågor som framtidens arbetsliv kräver. FutureFit kan visa vägen!