Frågetecken kring den nya bankskatten

Regeringen har nu kommit med besked om hur den så kallade bankskatten ska utformas. Genom en så kallad riskskatt riktat till större banker och kreditinstitut ska samhällets motståndskraft mot finansiella kriser stärkas.

Men förslaget innehåller flera frågetecken. För samtidigt som den finansiella stabiliteten ska stärkas meddelar regeringen att riskskatten också ska användas till ökade satsningar på försvaret. Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius tycker det är oklart hur ökade försvarsanslag samtidigt ska kunna leda till en ökad finansiell stabilitet och efterlyser en tydligare redovisning från regeringens sida om hur man tänker fördela skatteintäkterna.

– Om intäkterna från riskskatten används till att finansiera extra budgetsatsningar har skatten ingenting med den finansiella stabiliteten att göra. Då är det enbart en extrabeskattning av finansbranschen i syfte att öka statens intäkter och inget annat, säger Ulrika Boëthius.

Enligt utredningen kommer inte sysselsättningen påverkas negativt av en riskskatt. Ett påstående som Ulrika Boëthius är mycket kritisk till.

– Handelsbanken har precis meddelat att man vill minska sin personalstyrka med 1 000 personer för att man behöver sänka sina kostnader. En ökad skattekostnad för banksektorn på ytterligare 5-6 miljarder kommer givetvis öka risken för fler uppsägningar, säger Ulrika Boëthius.