Förändrade villkor i a-kassan - bli medlem i dag

Den som ansöker om medlemskap tisdag 31 mars istället för onsdag 1 april får räkna hela mars som medlemstid och uppfyller därmed direkt en tredjedel av det nya sänkta medlemsvillkoret.

En av punkterna i det arbetsmarknads- och utbildningspaket som regeringen offentliggjorde i går är ett tillfälligt förkortat medlemsvillkor till a-kassan.

Dagens regler innebär att det krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa i tolv månader för att bli berättigad till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen föreslår nu att det så kallade medlemsvillkoret ska kunna uppfyllas snabbare. Varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa ska under en tidsperiod (mars-december 2020) räknas som fyra månader. Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader. 

Medlemskap i en a-kassa räknas per kalendermånad. Det spelar ingen roll vilket datum i en månad ansökan inkommer, hela månaden räknas med. Den som blir medlem den sista dagen i mars kommer att uppfylla medlemsvillkoret redan i maj. För de som har kort tid kvar på en visstidsanställning, som är varslade om uppsägning eller som av någon annan anledning har en osäker arbetsmarknad kan det därför få stor betydelse vilken dag man ansöker om medlemskap i a-kassan.

Alla som inte är medlemmar bör därför ansöka om medlemskap redan idag!