Förändrade arbetssätt i coronans kölvatten

SEB-kontoret i Mörby Centrum har justerat sitt arbetssätt på grund av coronaviruset, men håller fortfarande öppet för kundbesök. Det berättar kontorschefen för Finansförbundets tidning Finansliv.

Finansliv har träffat kontorschef Sara Berglind Åbom på SEB i Mörby Centrum och pratat om de praktiska och kontorsnära konsekvenserna för ett bankkontor i en storbank. Vissa effekter av coronaviruset har blivit väldigt tydliga.

– Vi har verkligen blivit mer försiktiga. I vanliga fall kommer folk till jobbet om de är lite snuviga, men inte nu. Vi har fått tydliga instruktioner från SEB, är du minsta sjuk ska du stanna hemma och du ska vara frisk i två dagar innan du kommer tillbaka, berättar Sara.

Hon berättar också att hemarbete är svårt, även om det är eftersträvansvärt.

– Det är inte optimalt att jobba hemifrån när man jobbar på bankkontor. Dessutom kan vi bara ha en begränsad behörighet för våra system hemifrån, vilket bland annat har med våra säkerhetskrav och banksekretessen att göra, säger hon.