För mycket av det flexa får inte bli dyrköpt läxa

Det är viktigt att vi fortsätter att bevaka frågor kring distansarbete i ljuset av den senaste tidens förändringar. Det skriver Finansförbundets 1:e vice ordförande Rikard Nyström i sin senaste krönika i branschtidningen Finansliv.

Flexibla arbetsplatser och flexibla arbetstider är begrepp vi vant oss vid, inte minst under coronapandemin och arbetsgivarnas arbete med att underlätta distansarbete och minskad smittspridning. Det nya svarta är kanske flexibilitet?

Flexibilitet uttrycker personers, organisationers och strukturers förmåga att anpassa sig till förändringar i verksamheten. Det är eftersträvansvärda egenskaper. Jag vet att man pratar i termer av ökad flexibilitet på olika sätt på olika arbetsplatser, och överlag har begreppet positiva associationer. Motsatsen upplevs nämligen sällan som särskilt attraktiv: orörlig, stagnerad, rigid.

Samtidigt: flexibla rättigheter, flexibla anställningsvillkor, flexibel löneprocess. Smaka lite på de uttrycken.

Vi vill ju alla agera flexibelt. I den senaste arbetsmiljöundersökningen bland medlemmar (läs mer i förra numret av tidningen) är det vanligaste önskemålet att arbeta hemifrån 2,5 dagar i veckan framöver.

Men det betyder ju att vi också ska vara på arbetet 2,5 dagar. Arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar består även om vi arbetar mer hemifrån framöver. Det är viktigt att vi fortsätter att bevaka frågor kring distansarbete och flexibilitet i ljuset av den senaste tidens utveckling och förändringar. Den som erbjuder flexibilitet riskerar annars att ensamt få tolkningsföreträdet.

För på vems initiativ utvecklas flexibiliteten och vem uttolkar vad den ska innebära? Det är viktigt för oss som anställda att se till för vems skull den utvecklas. Finansförbundets roll blir alltså allt viktigare, inte minst när det lokala arbetstagarperspektivet blir så lokalt som det egna hemmet. Då måste vi fortsätta att involvera oss i villkoren i branschen så att flexibiliteten inte blir det godas fiende.

Därför gladdes jag extra mycket över vår nuvarande styrka. Vi är nu närmast 26 000 yrkesverksamma medlemmar! Det är inte bara klyschigt – ju fler vi är, desto större skillnad gör vi. Det är helt klart muskler värda att flexa!

Rikard Nyström
1:e vice ordförande
Finansförbundet