”För mig var Finansförbundet det självklara valet”

Ramin Alisson fackliga engagemang har vuxit fram de senaste åren. Medlemmarnas förtroende, spännande diskussioner, fackliga kurser och att lära känna andra förtroendevalda är några saker som han uppskattar mest med förtroendemannarollen.

I samband med att Finansförbundet uppmärksammade Förtroendevaldas dag den 29 maj träffade vi Ramein Alisson för att prata mer om rollen som förtroendevald och uppdraget han fått av medlemmarna på arbetsplatsen.

Ramin tror att det finns ett par saker som gör medlemskapet extra viktigt för många medlemmar: behovet av trygghet som en anställd i vissa situationer, till exempel diskriminering och kränkande särbehandling, och att kunna få hjälp med våra rättigheter gentemot arbetsgivaren, när det krävs. 

– Jag ville vara med och jobba mot orättvisa, inte minst i oroliga tider som kan få anställda att oroa sig och grubbla. I slutändan kan det leda till att vi blir sjuka, presterar sämre och sämre på jobbet och till slut inte alls orkar jobba vidare. Därför ville jag vara med och påverka, både för min egen del och för de kollegor – förbundets medlemmar – som behöver mig. För mig var Finansförbundet det självklara valet.

Även om uppdraget kräver tid och framför allt engagemang så är omtanke och intresse den förtroendevaldes viktigaste egenskaper.

– Vår roll som förtroendevalda är att med stöd av lag och avtal, verka för medlemmarnas bästa i sin anställning. Men viktigast är ett intresse och medlemmarna och ett varmt hjärta, det andra lär man sig allt eftersom, bland annat genom bra utbildningar och centrala experters stör i förbundet.