Malin Engström är ombudsman på Finansförbundet och har arbetat med att stöpa om utbildningarna till en digital form.

Finansförbundet utvecklar digitala utbildningar

Coronaviruset satte stopp för de fackliga utbildningarna under våren. Nu har Finansförbundet tagit fram en digital version av utbildningen Påverka. Den digitala varianten av utbildningen skapar möjligheter för ett annat typ av lärande och ökad flexibilitet.

Sedan i februari har Finansförbundet ställt in alla fackliga utbildningar, på grund av pandemin. Grundutbildningen Påverka brukar i vanliga fall hållas omkring tio gånger per år i Stockholm. Det är en tredags kurs och vid varje tillfälle deltar cirka 25 nya kontaktombud från hela landet.

– Vi inser såklart att det inte kommer att fungera att mötas fysiskt på ett bra tag. Att erbjuda utbildningen Påverka i ett digitalt format är ett sätt att möta verkligheten med ett upplägg som ändå ger förbundets kontaktombud den kompetensutveckling som de efterfrågar, säger Malin Engström, ombudsman på Finansförbundet och projektledare för konverteringen av grundutbildningarna till det digitala formatet.

Finansförbundet har därför utvecklat en digital version av utbildningen. Istället för tre heldagar delas utbildningen upp i sex olika moduler som kan genomföras på distans under en sexveckorsperiod, kompletterat med lärarledda möten via Teams. Den första digitala utbildningen startar den 15 september.

– I den digitala utbildningen får kontaktombuden uppgifter att utföra mellan de lärarledda tillfällena. Då får vi större chans att följa upp de frågor som kan uppstå längs vägen när man är nytt ombud. Utbildningen är inte bara en rakt av digitaliserad variant av Påverka som den sett ut tidigare, det är något annat. En av de viktigaste fördelarna är att man får chansen att testa och anpassa det man lärt sig till den egna vardagen på arbetsplatsen. Det tillför en viktig dimension av ett lärande som ständigt pågår, säger Malin Engström.

– En annan fördel är att utbildningen tillgängliggörs ”on demand”. Deltagarna kan gå tillbaka och repetera moment och avsnitt som de känner att de behöver komplettera eller färska upp, eller repetera ett ämne som de har särskilt intresse för, säger hon.

En digital utbildning kan också bidra till ett livslångt lärande – inte minst viktigt i en föränderlig omvärld.

– Lärandet är en process och det ska få ta tid. Då får deltagarna på utbildningen mer tid att reflektera över innehållet och chansen att återknyta det man lärt sig i utbildningen på din egen arbetsplats.

Deltagarna kommer alltså visserligen inte få träffas och nätverka, vilket är en värdefull del av utbildningen, men Malin Engström hoppas att de kan lära känna varandra ändå via Teams.

– Jag tror att tröskeln idag är lägre att ta till sig en digital utbildning, men också nätverka och mötas på andra sätt digitalt. Många vana med digitala mötesformer idag på ett annat sätt än för bara ett halvår sedan, så förutsättningarna för att nätverka också online är större, tror Malin Engström.

Och hon ser ytterligare fördelar med digitala utbildningar:

– Det är tidsbesparande för våra medlemmar, de slipper till exempel resa till Stockholm. Och det är mer flexibelt, de kan genomföra de olika modulerna när och var det passar dem.

Framöver, under hösten, ska också utbildningen Samarbeta göras tillgänglig digitalt i samma format. Samarbeta är utbildningen för klubbstyrelser som tidigare genomförts som en tvådagarsutbildning.