Ida Amandusson, Tilda Åstrand och Fanny Lundblad har fått Finansförbundets stipendium för sin uppsats om jämställdhet i banksektorn.

Finansförbundet prisade studentuppsats om kvinnors karriärbarriärer

Vad hindrar kvinnor i banksektorn från att nå höga positioner i karriären? Den frågan ställde sig Örebro-studenterna Ida Amandusson, Tilda Åstrand och Fanny Lundblad i sin kandidatuppsats – en uppsats som de tre tilldelats Finansförbundets uppsatsstipendium om 25 000 kronor för av förbundsstyrelsen.

Författarna har undersökt vilka möjliga barriärer som kan stå i vägen för kvinnors karriärutveckling i banksektorn för att bidra med ökad kunskap om vad man kan göra för att underlätta för kvinnor i karriären. För det genomförde de en rad intervjuer med kvinnor i höga positioner i svenska banker.

– Generellt har banksektorn varit en bransch där män har dominerat det högre positionerna och varit i toppen av ledningen. För oss uppstod en nyfikenhet om hur kvinnor som idag är på en ledande position har upplevt branschen genom åren och vad de har gjort för att nå dit de är idag, säger Ida Amandusson.

Finansbranschen är en mansdominerad bransch på högre positioner, men många kvinnor kämpar för att uppnå högre i branschen. Många har varit entreprenöriella och valt att hitta lösningar på hinder i karriären istället för att se hindren som en begränsning i karriärutvecklingen.

– Vår studie visar bland annat att organisationsstrukturer och relationen till chefen kan vara hinder för att komma framåt i karriären. Däremot så upplevdes inte nätverk och attityder som hinder för att uppnå högre positioner inom banker och familjelivet upplevdes inte heller som ett hinder i karriären. Det sistnämnda berodde främst på kvinnornas förmåga att själva finna lösningar för att få till en bra balans mellan karriär och familjeliv, säger Tilda Åstrand.

Långsam förändring följden av företagskulturer

Den största utmaningen på vägen mot en mer jämställd fördelning mellan män och kvinnor på höga positioner i bankerna är att förändra organisationsstrukturer på arbetsplatsen, eftersom de tenderar att cementera den ojämställdhet som idag finns.

– Det krävs mycket tålamod eftersom det tar lång tid innan man har fått till den kulturförändring som krävs för att nå målet om en jämställd arbetsplats. På arbetsplatsen behöver det finnas en öppenhet och tolerans för att båda könen kan inneha högre positioner. För den som är på väg mot en högre position är det viktigt med kontakter med kvinnor som tidigare har lyckats nå dit eftersom det kan fungera som goda exempel på att det inte är omöjligt. Men det i sig kan vara en utmaning eftersom de flesta högre positioner idag innehas av män, säger Fanny Lundblad.

En av de viktigaste slutsatserna i arbetet har varit att det har skett positiva förändringar och att den utvecklingen tycks fortsätta.

– Vi tror att våra slutsatser kan bidra till en ökad kännedom om de hinder som finns för kvinnors karriärutveckling i banker. Genom att ha god kännedom om de hinder som existerar ges också möjligheten för både individ och organisation att övervinna dem. Det är också viktigt att lyfta fram de goda exempel som finns på kvinnor som har lyckats nå högre positioner för att visa för andra att det inte är omöjligt, säger Ida Amandusson.

Värdefullt bidrag till kunskap om finansbranschen

Idag arbetar alla tre med ekonomi: Ida med redovisning, Tilda med revision och Fanny med bokföring, något som hela tiden känts självklart för dem. Att uppmärksamma ambitiösa bidrag till kunskapsläget om finansbranschen är viktigt för Finansförbundet och medlemmarna. Kvinnors karriärutveckling i branschen är en av pusselbitarna i jämställdhetsarbetet.

stipendiater-2020-ulrikaporträtt.jpg– De har valt ett uppsatsämne inom ett högaktuellt område och deras uppsats belyser viktiga frågor för bankernas fortsatta strävan efter jämställdhet. De lyfter fram det alltför långsamma jämställdhetsarbete som sker inom finansbranschen med exempel från verksamheter genom intervjuer med yrkesverksamma kvinnor, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

– Uppsatsen väcker även många frågor, till exempel vilken organisationsstruktur som skapar mer inkludering än exkludering för alla medarbetare, något som säkert skulle kunna utforskas ytterligare, säger hon.

Uppsatsstipendiet om 25 000 delas lika mellan uppsatsförfattarna.