Finansförbundet i upprop för jämlika spelregler

Visste du att vi inte har någon lag som kräver att företag måste respektera mänskliga rättigheter? Det måste vi ändra på, anser Finansförbundet, som undertecknat uppropet Visa handlingskraft. Målet är en lagstiftning som ser till att företag respekterar mänskliga rättigheter.

Finansförbundet har undertecknat uppropet Visa handlingskraft. Uppropet vill vill sätta press för en lagstiftning om företagande och mänskliga rättigheter och uppmanar regeringen att aktivt bidra till processen med att ta fram ett gemensamt regelverk på EU-nivå.

Fjorton civilsamhällesorganisationer är initiativtagare till kampanjen som får stöd av en rad små och stora svenska företag och åtta stora fackliga organisationer, förutom Finansförbundet också bland andra Unionen, ST, Vision och centralorganisationen TCO.

"Den ökade internationella handeln har medfört stora förändringar under de senaste decennierna i hur företag bedriver sin produktion och verksamhet. Många svenska och europeiska företag har i dag egna verksamheter eller leverantörer i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter är vanligt förekommande och där det arbetsrättsliga skyddet är svagt.

Coronapandemin har kastat ljus på de usla arbetsförhållanden som finns i globala leverantörsled i dag. Det kan handla om barnarbete, slavliknande kontrakt och arbetstagare som hindras i sin rätt att organisera sig. Löner som är omöjliga att försörja sig på, tvångsförflyttningar av lokalbefolkningen, vattenföroreningar eller kvinnor och barn som utsätts för sexuella övergrepp och våld", skriver bland annat organisationerna i uppropet.