Fackliga förtroendevalda gör verklig skillnad!

Idag den 29 maj uppmärksammar Finansförbundet alla förtroendevalda genom att säga Bra jobbat! på Förtroendevaldas dag. Dagen är ett sätt att uppmärksamma och tydliggöra den viktiga roll förtroendevalda spelar och den skillnad de gör för kollegor, arbetsplats och samhället.

Facket gör skillnad. Anställda på arbetsplatser där det finns fackliga representanter har en bättre arbetsmiljö och större förutsättningar att utvecklas i sina yrkesroller än anställda på arbetsplatser som saknar facklig representation.

Det visar flera undersökningar som Finansförbundet genomfört de senaste åren. Medarbetare som mår bra på jobbet presterar bättre och bidrar till lönsammare företag. Därför är facklig närvaro på arbetsplatsen något som anställda och arbetsgivare – och i förlängningen samhället – tjänar på.

– Vi är ett förbund med många förtroendevalda med lokal förankring som kan ge stöd till medlemmarna på arbetsplatserna. Ett närvarande och kompetent förbund skapar förutsättningar för att ingjuta trygghet bland medlemmarna. Den tryggheten gör medarbetare, arbetsplatser och samhälle starkare, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Under hösten uppmanade Finansförbundets kongress finansbranschens alla arbetsgivare att säkerställa att de fackliga ombuden ges tillräckliga och hållbara förutsättningar att utföra sitt uppdrag och uppmuntra fler att jobba fackligt.

– Det kommer att löna sig. Därför vill vi ta tillfället i akt att säga Bra jobbat! till förbundets alla förtroendevalda som finns där för medlemmarna, säger Ulrika Boëthius.

Förtroendevaldas dag är ett initiativ från Finansförbundets kongress i november 2019.