Fackets deltagande viktigt när agila arbetssätt införs

Agila arbetssätt förekommer oftare och oftare i finansbranschen. På SEB Kort testar man sedan en tid tillbaka att arbeta agilt och Finansförbundet i banken ser en del risker. Det skriver tidningen Finansliv.

SEB Kort är en av flera avdelningar på SEB som börjat att jobba agilt. Övergången görs under 2020 och berör hela organisationen med totalt runt 550 personer. Bakgrunden är att skapa effektivare och smartare processer för att snabbare komma till beslut, vilket i sin tur ska leda till snabbare leveranser till kunder och ökade intäkter, skriver Finansförbundets tidning Finansliv.

Finansförbundet i SEB har gjort och jobbar med riskbedömningar tillsammans med arbetsgivaren inför den kommande övergången. Stefan Dahlberg, förtroendevald i Finansförbundet i SEB, säger att det finns vissa frågetecken som behöver åtgärdas. Risken för ökad arbetsbelastning och fördelningen i arbetstid är några av de mest centrala aspekterna.

– Här finns det en risk att det kan uppstå problem. Det behöver bli tydligt vem som har koll på hur arbetsbördan är för de som jobbar agilt, hur fördelningen av arbetstiden ser ut mellan rollerna och även hur den fördelningen ska gå till, säger han och påpekar att bara för att delar av personalen börjar arbeta agilt försvinner inte de tidigare arbetsuppgifterna. Den traditionella förvaltnings­delen, det som internt kallas linjen­, ska fortfarande hålla, säger han till tidningen.

– Det är lätt att arbetsbelastningen växer när man sitter i olika roller, och det ska levereras i båda rollerna.  Det finns också en viss oro att det kommer skapa en utsorterad agil elit där de som blir kvar får göra det tråkiga arbetet och dessutom får mer att göra, fortsätter han.