Extra ledigt för många när 6 juni infaller på helgen

I år infaller nationaldagen, den 6 juni, på en lördag. Det betyder för de allra flesta en extra dags ledighet med lön.

Det år nationaldagen, den 6 juni, infaller på en lördag eller söndag får du som omfattas av BAO-avtalet och är tillsvidareanställd en dags tjänstledigt med lön. I år gör den det.

– Ledigheten läggs ut i samråd mellan banken och medarbetaren. Vid utläggning ska medarbetarens önskemål i möjligaste mån beaktas. Du har rätt att ta ut den lediga dagen när som helst under året, men du kan inte spara den till ett annat år eller ta ut den i kontanter, säger Henrik Cronier, förbundsjurist på Finansförbundet.

För deltidsanställda kan det finnas lokala kollektivavtal som ger samma rätt.

I Svensk Handel-avtalet, alltså för anställda på Forex Bank, gäller att man ska ha varit anställd i minst fem månader när ledigheten infaller och för deltidsanställd tjänsteman proportioneras ledigheten i förhållande till arbetstidsmåttet.

– Finns inget kollektivavtal alls saknas rätt till ledighet om nationaldagen inträffar lördag eller söndag, understryker Henrik Cronier.