Enskilda i fokus när Finansförbundet stöttar på Handelsbanken

Finansbranschen går ständigt igenom omstruktureringar och rationaliseringar, just det - och digitaliseringens påverkan på branschen - är inte överraskande. Ändå är neddragningarna på Handelsbanken oerhört tråkiga, menar Finansförbundet i Finansliv.

Förra veckan aviserade Handelsbanken neddragningar av kontorsverksamheten som enligt banken väntas beröra 1 000 anställda, framför allt anställda på kontoren, befarar Finansförbundets ordförande, Ulrika Boëthius. En överraskning, trots att branschen är van vid omställning.

– Det är naturligtvis väldigt tråkigt att man ska göra något så stort på en gång. Finansbranschen går ju ständigt igenom omstruktureringar och rationaliseringar, det är ingenting nytt för oss. Digitaliseringen har påverkat så mycket, att man ser över kontorsnätet, det vill säga drar ner på kontor, är inte särskilt förvånande. Men oerhört tråkigt, framför allt för de som blir direkt drabbade, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius till finansförbundets tidning Finansliv.

I arbetet med de som berörs behöver den enskilda individen sättas i fokus, menar Finansförbundet.

– Huvudpunkten är att jobba med individer. Det kommer att vara stor skillnad mellan olika personer. Om man blir av med jobbet på en liten ort innebär det något helt annat än för någon som bor i Stockholm. Vi tycker det är viktigt att man gör allt för att hjälpa de här personerna. Det kan innebära bidrag till kompetensutveckling, out placement-lösningar, utbildning för de som behöver omskola sig, säger Ulrika Boëthius.

En lägre intervju med Ulrika Boëthius kan du läsa i nästa nummer av tidningen Finansliv.