Dialog om arbetssituationen ger bästa lösningarna

Vad händer om du drabbas av en arbetsskada, till exempel får ont i nacken, av att arbeta hemifrån? Tillsammans med Finansförbundets förbundsjurist reder vi ut vad som gäller och ger råd.

Vid distansarbete betonar arbetsmiljöverket att arbetsmiljön är en fråga som måste ske i dialog mellan arbetsgivaren och den anställde. Det är inte så konstigt att arbetsgivaren har svårare att kontrollera arbetsmiljön i den anställdes hem, men då ställs istället större krav på dialog för att uppnå goda arbetsförhållanden.

Vi har pratat med förbundsjurist Henrik Cronier som svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Arbetsgivaren har fullt arbetsmiljöansvar oavsett var och när arbetet utförs. Ansvaret innebär att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Det är alltså viktigt att du pratar med din chef om din arbetsmiljö och dina besvär, säger Henrik Cronier.

Vilka krav du kan ställa på din arbetsgivare vid hemarbete beror på omständigheterna. Är det arbetsgivaren som förväntar sig att du ska arbeta hemifrån har du större rätt att kräva resurser än om hemarbete sker på ditt initiativ som anställd. Det viktiga är att genom dialog försöka hitta lösningar som passar båda parter.

Om du drabbas av arbetsskada kan du ha rätt till ersättning från Försäkringskassan och andra tilläggsförsäkringar. Det gäller i stort sett oavsett var och när arbetet utförs, alltså även under distansarbete från hemmet. För att klassas som arbetsskada ska den inträffa under arbetet. Det är arbetsgivaren som ska göra anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan, i samråd med arbetsmiljöombud och dig som anställd. Om din arbetsgivare inte medverkar till att anmäla arbetsskadan kan du göra det själv eller med stöd av facket, förklarar Henrik Cronier.

Arbetsskadeförsäkringen består av tre huvudsakliga delar, livränta (förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada), ersättning för kostnader (i samband med skadan) och arbetsskadesjukpenning.

Tips: Prata med någon förtroendevald på din arbetsplats så kan du få ytterligare hjälp med att komma tillrätta med din arbetsmiljö och besvär.