Det hållbara, flexibla kollektivavtalet

Det ser ut som om vi går en delvis permanent, delvis tillfälligt förändrad framtid till mötes i höst. Det skriver Finansförbundets 1:e vice ordförande Rikard Nyström i sin senaste krönika i branschtidningen Finansliv.

Coronapandemin fortsätter att vända vår tillvaro både på och utanför jobbet på ända. Ni är säkert många med mig som haft en sommarsemester delvis annorlunda jämfört med den vi varit vana vid. Kanske ställdes en resa in, kanske fick du veta väldigt sent när ledigheten inföll. 

Det ser ut som om vi går en delvis permanent, delvis tillfälligt förändrad framtid till mötes i höst. Jag upplever att många företag i vår bransch lyft fram de mänskliga aspekterna under coronapandemin. Arbetsgivare ska ha en eloge för att ha haft människan – medarbetaren – för ögonen. Hemarbete i möjligaste mån, flexiblare arbetstider och en aktiv involvering av facket i arbetet med åtgärder är positiva saker vi sett under våren. 

Finansförbundet har spelat en avgörande roll under våren. Genom diskussioner med kollektivavtalet som utgångspunkt har vi kommit fram till olika lösningar som gynnat såväl arbetsgivare som alla oss som arbetar i företagen. Vår inställning hela resan har varit att vi har ett hållbart kollektivavtal med skrivningar som klarar också dessa extraordinära situationer. Den här viktiga rollen på arbetsplatserna ska vi fortsätta att inta även framöver; också utanför arbetet med åtgärderna under pandemin. 

Men vi ska inte luta oss tillbaka. Vi måste fortsätta bevaka de förändringar som sker på kort och längre sikt. En ny situation ska inte per automatik bli det nya normala. Flexibilitet är ett mindre bra begrepp om det sätts samman som ”flexiblare försäkringar” eller ”flexiblare välmående”.  

Jag hoppas att du haft möjlighet att vila, oavsett hur sommaren har spenderats. Jag hoppas också att det mesta så sakteliga kan återgå. För även om vi inte ska rädas att prova nytt, tror jag inte att man ska underskatta betydelsen av rutiner och det välkända. Det är viktigt att ha en vardag som är bekant för att kunna slappna av men också uppleva att det som faller utanför vardagen blir speciellt. Speciellt i tider som dessa. 

Rikard Nyström 
1:e vice ordförande 
Finansförbundet