Maria Flock Åhlander, vd på Ekobanken Medlemsbank

Den lilla banken som inte är som banker är som mest

En bank som ägs av spararna - medlemmarna - och med en alldeles särskild affärsidé: att värna det lokala näringslivet. Det gör Ekobanken Medlemsbank till en mist sagt annorlunda spelare i finansbranschen. Finansförbundets tidning Finansliv har mött bankens vd.

Idag arbetar 20 personer på Ekobanken Medlemsbank, som har omkring 6 300 kunder, varan ca 1 000 är företag eller föreningar. Bankens vd, Maria Flock Åhlander, beskriver hur hon fick upp ögonen för banken.

– Jag tilltalades av hela grund­idén, att det är en bank med syfte att driva hållbarhetsutvecklingen framåt, som ser pengar som ett verktyg för det. Och transparensen, att berätta vad vi lånar ut till. Det var det som gjorde att jag valde att ändra inriktning, säger hon.

Ekobanken ser inte alls ut som andra banker. Huvudkontoret strax utanför Järna ligger i en rödmålad gammal lada, som tidigare var ett sädes­magasin. Ladan ä­r en del av Skäve Gård, som också driver ett biodynamiskt jordbruk och en dagligverksamhet intill ladan. Gården är kund i Ekobanken. Det går enkelt att ta reda på, eftersom banken öppet redovisar alla sina företagskunder på sin hemsida.

ekobanken-liten.jpgDet är nämligen inte bara utseendet som skiljer Ekobanken från andra banker. Banken har sina rötter i den antroposofiska rörelsen och började på 1980-talet som en sparkassa åt waldorfskolor, ekologiska jordbruk och andra föreningar, skriver Finansliv.

Ekobankens struktur skiljer sig från andra banker, eftersom det är en medlemsbank. Kunder som vill ta lån i banken måste däremot köpa fler andelar. Antalet baseras på storleken på lånet.

– Det är inte en avgift, utan en insats. Man blir ägare i banken, säger Maria Flock Åhlander till tidningen och fortsätter:

– Hållbarhet är mer än bara klimat. Definitionen vidgas hela tiden. Därför måste vi ligga i framkant, vara spjutspetsen i den hållbara utvecklingen och vara öppna för nya lösningar.