Dags att nominera ledamöter till klubbstyrelsen

Det drar ihop sig till årsmöten i Finansförbundets klubbar och det betyder att du har möjlighet att påverkan genom att nominera till styrelsen. Men vad gör styrelsen och varför är arbetet så viktigt?

Klubbstyrelsen består av dina kollegor. Deras uppdrag är att bevaka medlemmarnas intressen och rättigheter när det gäller arbetsvillkor, arbetsmiljö och andra stora och mindre frågor som påverkar dig och dina kollegor på olika sätt. De förtroendevalda i styrelsen är på ett sätt länken mel­lan medlemmar, kontaktombud och arbetsgivare.

Styrelsen samverkar med arbetsgivaren angående arbetsprocesser, organisationsförändringar och mycket annat. De bevakar verksamheten på arbetsplatserna och håller sig uppdaterade om vad som händer.

Styrelsearbete i korthet

  • Styrelsen har i uppgift att verka för dina och dina kollegors intressen.
  • Styrelsens ledamöter nomineras av medlemmarna och väljs på årsmötet.
  • Styrelsens ledamöter väljs på ett eller flera år åt gången.
  • En styrelse behöver många olika kompetenser. Tycker du om att påverka och förbättra arbetsförhållandena är du rätt person för ett uppdrag.

Så kan du påverka

  • Kontakta valberedningen om du vill engagera dig eller känner någon annan som vill delta i klubbens arbete.
  • Håll utkik efter hur och när årsmötet äger rum hos dig.