Bättre fungerande arbetsmarknad via fler kollektivavtal – inte försämrad LAS

Den utredning om LAS som nyligen presenterats kommer att innebära en ökad otrygghet och försämrad position för arbetstagare. Det menar Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Som en del av Januariavtalet mellan regeringspartierna, C och L har förändringar av Lagen om anställningsskydd, LAS, utretts. Uppdraget var framför allt att föreslå utökade undantag från turordningsreglerna och regler som medför lägre kostnader vid uppsägningar, men också större arbetsgivaransvar för kompetensutveckling.

– Det är svårt att se vad förslaget gör annat än att ensidigt gynna arbetsgivarna. Ökad otrygghet riskerar alltid att få konsekvenser på bland annat psykosocial arbetsmiljö, men också kväva uttryck för missnöje bland arbetstagare som inte vågar säga ifrån. Det kommer högst troligt även att hämma kreativitet och göra att färre idéer till förbättringar kommer fram, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

De föreslagna förändringarna i turordningsreglerna är långtgående och riskerar att skapa en ökad otrygghet på arbetsplatserna och större godtycke från arbetsgivare. Även om utredningen föreslår större ansvar för kompetensutveckling och omställning för arbetsgivarna behöver inte lagstiftning nödvändigtvis vara rätt väg dit.

Finansförbundet menar att utredningens förslag är obalanserade till arbetsgivarens fördel.

– Samtidigt är det också oklart vad man ser som allra mest trasigt i behov av att lagas. Mycket av den flexibilitet som efterfrågas finns idag redan på den svenska arbetsmarknaden för företag som har kollektivavtal. Jag är övertygad om att en bättre väg går via fler företag med kollektivavtal och en stärkt svensk arbetsmarknadsmodell med starka parter, säger Ulrika Boëthius.