Bankanställda håller samhället starkt i oroliga tider

Vi befinner oss i oroliga tider. Oroliga i världen, i Sverige på arbetsmarknaden och på arbetsplatserna. Men som del av finansbranschen gör vi alla verklig skillnad – också i tider som dessa. Nu växer Finansförbundet. Det visar behovet av gemenskap och trygghet för fler, skriver förbundsordförande Ulrika Boëthius.

Det händer mycket just nu. Coronapandemin och Covid-19 får svåröverblickbara konsekvenser för enskilda, för företag, för arbetsmarknaden, för samhället i stort, kanske allra mest för sjukvården och inte minst för ekonomin. Ingen lämnas oberörd och något motsvarande i magnitud har vi inte sett i Sverige och i världen på många, många decennier.

Då är det viktigt att känna att man gör skillnad. Bank- och finansbranschen har inte drabbats alls lika hårt som andra sektorer: resor, upplevelser och turism, hotell och restaurangbranschen är några av dem. Även om företag i vår bransch har det tufft nu och ser behov av korttidspermitteringar och till och med varsel, så ser jag också tecken på att branschen kommer att spela en mycket viktig roll när – och inte om – samhället vänder tillbaka mot något vi mer kan betrakta som ett normalläge.

Företag kommer att ha behov av finansiering, bolån kommer behöva tecknas och pengar – varde de kontanta eller digitala – kommer att behöva byta händer. Aktiemarknaderna lever – om än en orolig tillvaro just nu – även framgent och kunder kommer fortsätta efterfråga rådgivning per telefon och i verkliga livet.

Finansbranschen fyller en samhällsviktig funktion i stabila såväl som röriga tider och finansbranschen är dess anställda. Det är du som medlem som bygger finansbranschen – och därmed samhället – starkt. Trots hög tilltro till digitaliseringen och företag i den absoluta framkanten i digital omställning kommer finansanställda aldrig bli obsoleta.

Som allra starkast står vi såklart tillsammans, som Finansförbundet. Behovet av den gemenskapen uttrycks inte minst i att vi vuxit kraftigt som förbund under mars och april. Det gläder mig att så många nya medlemmar ser och förstår värdet av facket, det blir extra tydligt för många i oroliga tider. Vi är ett förbund av många förtroendevalda med lokal förankring som kan ge stöd till dig som medlem på arbetsplatsen. Ett nära och kompetent förbund skapar förutsättningar för att ingjuta trygghet bland medlemmarna.

Den tryggheten gör enskilda, arbetsplatser och samhället starkare!

 

Ulrika Boëthius
Ordförande Finansförbundet