Gith Bengtsson, Swedbank.

Arbetsgivarna stora vinnare på facklig närvaro

Gith Bengtsson är Head of Swedbanker Experience på Swedbank och hon hyllar den svenska arbetsmarknadsmodellen med parternas gemensamma förhandlingsarbete. I samband med Förtroendevaldas dag berättade hon mer om fackets roll på arbetsplatsen.

– Den största styrkan är att svenska företag är unikt starka i en global värld trots Sveriges relativa litenhet. Modellen ger en möjlighet till tidig dialog om till exempel utmaningar som företaget står inför. Svenska företag har genom åren varit extremt konkurrenskraftiga, och det tror jag beror på fackets djupa involvering i alla frågor, säger Gith Bengtsson.

Gith har själv ett förflutet som fackligt förtroendevald, faktiskt just på Finansförbundet – både som lokalt förtroendevald och som ledamot i förbundsstyrelsen.

De grundläggande fackliga värderingarna ligger väldigt nära Swedbanks historia och fundament, förklarar Gith: kooperationen var grunden till sparbankernas bildande, sparbankerna som senare blev Swedbank. Hon tror att det underlättar i det samarbete som kommit att fungera väldigt bra på banken.